1740
Andreas Van Rooij geeft het startschot van ons verhaal met de herstellingen en restauratiewerken aan het orgel en de meubilering in de H. Michaëlkerk te Brecht.
1760
De naam Van Roey dateert uit de 16de eeuw. Hij is afgeleid van de plaatsnaam Rode, wat ‘van bomen ontdane grond’ betekent. Passend voor een bouwbedrijf…
1880
Franciscus van Roey heeft een timmermanszaak op wat vandaag de Sint-Lenaartsesteenweg is. Van Roey zal hier tot 2015 gevestigd blijven.
1907
Frans Van Roey is de eerste echte Van Roey-pionier. Hij en zijn zonen zullen het bedrijf stevig uitbreiden en professionaliseren.
1928
De eerste grote metselwerken worden aangenomen. Zo worden de fundamenten van het huidige bouwbedrijf gelegd.
1930
Begin 20ste eeuw spreken we nog over een klein familiebedrijf. Maar waarden als kwaliteit en langetermijnrelaties staan dan al centraal.
1930
Langetermijnrelaties zitten in het Van Roey-DNA: de basis voor de samenwerking met Metallo-Chimique wordt gelegd meer dan 80 jaar geleden.
1935
De eerste betonmolen wordt aangekocht.
1937
Het jaar van de grote doorbraak: dankzij de renovatiewerken aan het sanatorium Lizzy Marsily stijgt het aantal medewerkers in één klap van 30 naar 70!
1938
De bouwvakkersstiel gaat heel vaak over van vader op zoon. Op de foto zien we de schrijnwerkers.
1948
De wederopbouw van ons land na de Tweede Wereldoorlog zorgt voor een hoogconjunctuur in de bouw. Van Roey groeit tegen 1948 uit tot een bedrijf van 103 medewerkers.
1951
Op 27 augustus overlijdt Jef Van Roey: een zware klap voor de familie, het bedrijf en voor heel Rijkevorsel.
1953
We komen in een stroomversnelling: de personeelsteller staat ondertussen op 218 mensen. De burelen en werkplaatsen aan de Sint- Lenaartsesteenweg worden uitgebreid.
1953
De kerk van Rijkevorsel werd door de Duitse troepen in 1944 in brand geschoten. In de zomer van 1953 legt Van Roey de eerste steen van een nieuwe kerk. Het smeedkruis en de haan voor de toren worden vervaardigd door de mannen in de smidse.
1960
De golden sixties! Overal schieten fabrieken, opslagplaatsen, silo’s, scholen en woningen gebouwd door Van Roey uit de grond.
1968
De directie eind jaren 60 - begin jaren 70. Louis Van Roey (de man zittend aan het bureau) is op dat moment gedelegeerd bestuurder.
1970
Van Roey wordt expert in de bouw van watertorens en waterzuiveringsinstallaties. De houten bekistingen worden een handelsmerk.
1970
De eigen schrijnwerkerij en afdeling metaalconstructie bestaan ondertussen al 20 jaar. Zo kan Van Roey naast de ruwbouwwerken ook voltooiingswerken verzorgen.
Jaren 70
Van Roey rolt een uniek personeelsbeleid uit: het start als eerste met een solidariteitsfonds voor zieke werknemers. Ze zijn ook de eerste in de streek om de Engelse werkweek en kortere arbeidstijden in te voeren.
1974
Hard werken wordt bij Van Roey op tijd beloond met plezier en ontspanning. Medewerkers mogen de feestzaal gebruiken om er nieuwjaar te vieren.
1975
In de industriebouw worden in de jaren 70 opdrachten gerealiseerd voor onder andere Métallurgie Hoboken, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), Solvay, Bayer en Ebes.
1975
De nieuwe -moderne- kantoren.
1978
In 1978 start een nieuwe traditie: een origineel grafisch werk laten ontwerpen als nieuwjaarskaart. Jonge beloftevolle kunstenaars krijgen zo de kans bekend te worden.
1980-1990
De jaren 80 worden gekenmerkt door de verdere opbouw van kennis en expertise. De nieuwe ondernemingsfilosofie en beleidsvisie 'Continuïteit door kwaliteit' wordt officieel gelanceerd op de viering '250 jaar Van Roey'.
1981
Louis Van Roey overlijdt.
1982
In 1982 wordt Staalbeton opgericht.
1983
Van Roey lanceert ICADS. Lang voor iedereen over een eigen computer beschikt, wordt er al in IT geïnvesteerd.
1989
Van Roey neemt Franki over, wereldleider op gebied van funderingen.
1990
Een evolutie in de bouwwereld: openbare aanbestedingen evolueren naar offerteaanvragen. Bouwopdrachten worden niet langer louter op prijs gegund.
1990
De computer luidt een nieuw tijdperk in. Er kunnen plannen ontworpen worden die vroeger ondenkbaar zouden zijn geweest.
1990
Het tempo van bouwen neemt toe. We evolueren naar nieuwe profielen van medewerkers, meer prefabricatie, grotere kranen en robots. Voorbereiding wordt het sleutelelement voor succes.
1998
Op 14 oktober neemt Vic Van Roey de rol van gedelegeerd bestuurder op. Hij slaagt erin de Franki bladzijde om te draaien en lessen te trekken voor de toekomst.
1998
Het vertrouwen is hersteld. Er wordt gestart met werknemersparticipatie, uniek in de bouwwereld. De deelnamecijfers zeggen alles: kaderleden 100%, bedienden 90% en arbeiders 75%.
2000
De 21ste eeuw wordt positief ingezet met onder andere de opening van Technopolis.
2001
De eerste publiek-private samenwerking luidt een nieuw tijdperk in. Het nauw samenwerken met de lokale besturen vormt de sleutel tot succes.
2002
De KOERS-waarden worden gelanceerd: Kwaliteit, Openheid, Engagement, Respect en Samenwerking.
2002
"Bouwen met mensen" wordt de nieuwe baseline.
2003
Vanhout en zonen wordt overgenomen en omgedoopt tot vanhout.pro. Interieurbouw en maatmeubilair zitten nu ook structureel in het Van Roey-portfolio.
2005
Sportoase ziet het daglicht met als doel steden en gemeenten bij te staan bij de ontwikkeling en uitbating van multifunctionele sport- en recreatiecentra.
2007
Met de verwerving van 60% van Algemene Bouw Maes kan het potentieel in Oost- en West-Vlaanderen opgevangen worden.
2007
Van Roey is opnieuw voor 100% een familiebedrijf.
2010
Van Roey is voorloper in innovatieve werkvormen: het ecosysteem doet zijn intrede in de bouwsector.
2013
Sibes wordt opgericht: een expert in duurzaam onderhoudsbeheer van gebouwen en installaties
BIM
Building information modelling (BIM) wordt geïntroduceerd voor de ruwbouw: een IT-systeem dat helpt bij clashdetectie.
2014
Artem (vroeger Nys-Driesen), aannemer, en Architon, expert in architectonisch beton, maken nu deel uit van de Groep Van Roey.
2015
Van Roey bestaat 275 jaar! Na acht generaties is het bedrijf nog steeds 100% in handen van een betrokken familie.
2015
Het nieuwe gebouw wordt feestelijk ingewijd.
2015
Kunstenaar Luk Van Soom creërt de beeldengroep "De Acrobaten" op vraag van Van Roey. Het pronkstuk in de tuin.
2016
Het is fijn om terug te blikken. Maar we kijken nog liever vooruit. Naar morgen, naar volgend jaar. En hopelijk doen we er nog eens 275 jaar bij. Want er is nog zoveel dat we willen verwezenlijken.
2017
Het is zo ver: Nys-Driesen vervelt na 40 jaar tot Artem. Een korte, krachtige naam die vakmanschap betekent in het Latijn en dat is precies waar we voor staan: onze klanten kunnen bij ons terecht voor kwaliteit en vakmanschap in de ruime zin van het woord.