De publiek-private samenwerking

PPS-denken zorgt voor succes

Dat uw gemeente voor een aantal stevige uitdagingen staat hoeven we u heus niet te vertellen. In de komende jaren zal er door en in uw gemeente fors geïnvesteerd moeten worden. Met publiek-privaat samenwerken investeert u beter, sneller en goedkoper. U blijft op elk moment in de regisseursstoel zitten. Van Roey begeleidt u doorheen het hele proces. Wij geloven sterk in het samen aanpakken van mogelijke knelpunten en het uitdenken van de beste oplossingen. Zo waken we op de meest optimale manier over budget, kwaliteit, timing en veiligheid. Van Roey was en is voortrekker in Vlaanderen op vlak van PPS. We realiseerden al tientallen succesvolle projecten.

Louis Tobback
burgemeester van Leuven

Ik geloof in PPS-projecten die een win-win zijn voor de twee partijen. Sportoase op de Philipssite is daar een mooi voorbeeld van. Als openbaar bestuur heb ik een zwembad nodig want ik moet mijn jeugd leren zwemmen. Alleen is een zwembad een zware investering voor een gemeente. Door een ondernemer rond dat zwembad een aantal zaken te laten ontwikkelen die niet tot de kerntaak van de gemeente behoren, kunnen we de lasten delen. Op die manier verwezenlijkt de gemeente haar doelstelling en kan de private partner zijn boterham verdienen.

Steven Van Garsse
Voormalig manager kenniscentrum PPS

Het gebruik van PPS-constructies en geïntegreerde contractvormen zal de komende jaren enkel aan belang winnen. De toenemende complexiteit maakt immers dat het innovatief vermogen en de expertise van private bedrijven meer dan ooit noodzakelijk zullen zijn om overheidsprojecten op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren.

Stefan Depraetere
stadssecretaris Stad Ieper

Als overheidsopdrachtgever moet men op een duurzame wijze verder bouwen aan de stad. In tijden van crisis dient hieraan nog meer aandacht besteed te worden met het oog op de lange termijn. De stad Ieper heeft in die context bewust gekozen voor PPS-projecten om zo enkele stadskankers te gaan (her)ontwikkelen op een andere manier.

Wim Dries
Burgemeester Genk

In economisch moeilijke tijden willen we als stadsbestuur blijven investeren in het aantrekken van nieuwe bedrijven. C-mine in Genk is erg in trek bij de vernieuwende en creatieve industrie. Daarom dat we in een PPS-formule een bijzonder bouwteam zoeken voor een volgende fase van ontwikkeling.