Koers

Onze waarden: K-O-E-R-S

'Bouwen met mensen' leest u onder het Van Roey logo. Dit is een engagement dat we heel letterlijk nemen. Zonder mensen wordt er immers niet gebouwd. Ongeacht via welke deur u bij ons binnenkomt, u vindt er altijd een persoonlijke aanpak terug. We vinden het belangrijk dat partners graag met ons ondernemen.

Daarom handelen we volgens de hoogste ethische normen in alles wat we doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een persoonlijk streven van elk van onze medewerkers. Onze langetermijnrelaties tonen dat aan: met heel wat van onze klanten werken we al 30 jaar of langer samen. Onze mensen ervaren Van Roey als een warme werkgever.

Koppel dit aan ons blijvend verlangen naar innovatie en u komt uit bij de 5 waarden die onze koers en manier van omgaan met elkaar bepalen:

Kwaliteit

Kwaliteit ligt aan de basis van onze lange geschiedenis én is onze waarborg voor de toekomst. Vanuit dat inzicht willen we niets minder dan binnen onze branche de beste zijn. Kiezen voor kwaliteit duurt het langst. We creëren er vertrouwen mee bij onze klanten, wat maakt dat ze telkens bij ons terugkomen. Kwaliteit is de juiste dingen van de eerste keer goed doen, leren uit fouten en voortdurend willen verbeteren. Dit streven geldt zowel voor onze individuele werknemers als voor de organisatie in zijn geheel.

Openheid

Zowel met onze klanten als onze medewerkers willen we open kaart spelen. Vóór dat een project van start, brengen we onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte van onze werkwijze. Zo weet iedereen waar er begonnen wordt én waar we zullen eindigen. Intern vertaalt deze openheid zich in een gestructureerde informatie-uitwisseling, regelmatig overleg en duidelijke afspraken. Problemen worden benoemd en iedereen in onze organisatie, ongeacht het hiërarchisch niveau, is steeds aanspreekbaar.

Engagement

We gaan ervoor! Elk project wordt behartigd door een multidisciplinair team, dat het project door en door kent en de nodige beslissingsbevoegdheid heeft. Door deze aanpak, voordelig voor de klant, creëren we een hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Het werken met projectteams koppelt de voordelen van een groot aannemingsbedrijf aan de ondernemingsgeest van een kleine zelfstandige. De klant voelt dat hij in elke fase van het project door iemand geholpen wordt die even bezield is door het project als hij zelf.

Respect

Waar we in de uitvoering van een project een punt van maken is het naleven van gemaakte afspraken. Dit is een vorm van respect die we in de ganse groep nastreven en die het tegengewicht vormt voor de vrijheid en autonomie die we onze medewerkers bieden. Ook integriteit en correctheid in de omgang met anderen en het waken over het welzijn van al degenen die bij onze werkzaamheden betrokken zijn – mens, maatschappij en milieu-, zijn vormen van respect die we belangrijk achten.

Samenwerking

In onze relaties is duurzaamheid een sleutelwoord. We zijn voortdurend op zoek naar klanten, partners en medewerkers met wie een vruchtbare en langdurige samenwerking mogelijk is. Het motiveert ons als we partijen kunnen mobiliseren voor een gemeenschappelijk project en dit als een team zo succesvol kunnen uitvoeren dat we in de toekomst opnieuw willen samenwerken. Dit is de beste manier om de continuïteit van de groep te verzekeren.