Totaalaanpak

Van Roey, samen met u zij aan zij, van begin tot einde

De tijd dat één bouwvakker met zijn gereedschapskist een volledig gebouw kon realiseren, ligt ver achter ons. De bouwwereld wordt immers steeds complexer en de wereld verandert snel. Daarom vraagt elk project een holistische kijk en geïntegreerde aanpak. Dit betekent dat we uw behoefte als uitgangspunt nemen. We integreren hierbij de verschillende stappen in het proces tot één geheel. Vanaf ontwerp, bouwen en financieren tot en met het onderhouden en de exploitatie: we bekijken vooraf alle gewenste componenten (Design - Build - Finance - Maintain - Operate). De integrale kost tijdens de totale economische levensduur is immers belangrijker dan de initiële investeringskost van het gebouw.

Bovendien is het ook belangrijk om verschillende functies in een project te combineren. De creatie van aangename leefbare en duurzame omgevingen is maar mogelijk wanneer de verschillende sectoren in de maatschappij niet op zichzelf staan. Duurzaamheid is enkel mogelijk indien we op lange termijn durven denken en doen. Een woonzorgcentrum in combinatie met wonen en een school brengt meteen zuurstof in de wijk. Ook sport zorgt bijvoorbeeld voor een prima interactie met kantoren, wonen en retail.