Bewoners De Nieuwe Dokken ondertekenen duurzaamheidscharter

28-05-2018

De Nieuwe Dokken wordt een duurzaam en toekomstgericht woonproject. Er zijn een pak unieke ingrepen die zorgen voor een lagere impact op het milieu en met De Nieuwe Versnelling, een koepelnaam voor de duurzame mobiliteit & deeleconomie van de wijk, ontwikkelt De Nieuwe Dokken verder op het duurzame pad. Nu de bouwwerken stilaan boven de grond komen, zijn we met De Nieuwe Dokken dan ook klaar voor de volgende stap. De toekomstige bewoners van het project scharen zich achter de duurzaamheidsambities en sociale principes van De Nieuwe Dokken: zij ondertekenen op 27 mei het charter waarmee ze hun engagement bezegelen.

De Nieuwe Dokken is zowel innovatief als duurzaam. Zo zijn er kringlopen met water, energie en nutriënten. Water wordt er ter plaatse gezuiverd en hergebruikt, de site wekt haar eigen warmte en elektriciteit op om dan te verbruiken. En dan zijn er nog de nutriënten uit afvalstromen: die zijn bruikbaar in bijvoorbeeld de groenzones.

Ook parkeren bekijkt het project slim . Zo introduceert De Nieuwe Dokken “gap-parking:  de leegstaande parkeerplaatsen van afwezige bewoners worden gebruikt als rotatieparking voor de bezoekers en de buurt.

Vanuit De Nieuwe Dokken willen we graag de toekomstige bewoners betrekken bij het innovatieve karakter van de woonwijk. Zij ondertekenen, in aanwezigheid van Schepen van ruimtelijke ordening Sven Taeldeman en Schepen van milieu Tine Heyse het charter dat De Nieuwe Dokken opstelde. We stellen u met trots het duurzaamheidscharter van De Nieuwe Dokken voor:

Je bent een echte van De Nieuwe Dokken als:
• je in de stad woont en alles dicht bij je hebt
• je met de fiets naar de stad snelt in plaats van met de auto slentert
• je volop geniet van autovrije zones
• je af en toe met een van onze deelauto’s rijdt
• je je woning verwarmt met restwarmte en met biogas - uit eigen vergisting
• je samen met je buurman koffie drinkt
• je geniet van een buurt vol diversiteit
• je klaar staat om elkaar te helpen
• je blij wordt van een ‘goeiedag’
• je weet dat afval altijd weer een grondstof kan zijn
• je dit verzilvert door te participeren in DuCoop

Schepen Heyse draagt het charter een warm hart toe: “Het is goed nieuws dat er in deze wijk woningen komen die toekomstbestendig zijn op vlak van energie en water. Het is ook belangrijk dat de toekomstige bewoners zich kunnen inschakelen in het duurzaamheidsverhaal via het charter dat hier vandaag voorligt.” Schepen Taeldeman vult aan: “Het is bovendien goed om te zien dat het hier niet alleen om bakstenen gaat. Het sociale karakter van een nieuwe buurt wordt van bij het begin mee ontwikkeld. Alleen op die manier kan je echt duurzaam wonen.”
Maar het zijn niet alleen de duurzame maatregelen en het charter die innovatief zijn. “De bouw en exploitatie van het duurzaam warmtenet en ook de uitbating van de parking voor meervoudig gebruik gebeurt vanuit coöperatieven waar ook de toekomstige bewoners lid van zijn. Op die manier wordt de betrokkenheid van de bewoners vergroot en kunnen ze naast de return op ecologisch vlak ook een financieel voordeel doen. Ook dat is een vernieuwende aanpak.” zegt Frederic Vandeputte, Project Manager van Schipperskaai Development (bestaande uit Vanhaerents Development en Van Roey Vastgoed).

De eerste fase van De Nieuwe Dokken was bijzonder populair. Er is nu al 80% van de woningen verkocht. De kopers van de volgende fases zullen ook uitgenodigd worden om het charter te ondertekenen.

Bekijk hier de sfeerbeelden (fotograaf van dienst: Wouter Van Vaerenbergh).