Brandweer en stadsdiensten komen samen in de Nekker

30-09-2016

Het schepencollege heeft de bouw van de nieuwe brandweerkazerne toegewezen aan Groep Van Roey. Midden volgend jaar start de aannemer met de werken. In 2019 moet de nieuwe kazerne operationeel zijn.

De inplanting van de nieuwe kazerne “de Nekker” is voorzien op een terrein van ca 18.000 m² naast de Nekkerhal. De nieuwbouw zal niet enkel de brandweer huisvesten, maar ook de uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen. Het stadsmagazijn betrekt trouwens het grootste deel. Er werden vier offertes ingediend. Een deskundige jury heeft het winnende ontwerp geselecteerd.

Brandweer en uitvoeringsdienst hebben een gezamenlijke inkom en parking. De brandweerkazerne omvat een kantoorgebouw met 5 bouwlagen, een voertuigenhal die volledig overspannen is, dus zonder palen of stutten die het snel uitrukken zouden belemmeren. Bovenop de voertuigenhal worden een fitnessruimte en sporthal voorzien. In het kantoorgebouw worden ook de slaapkamers ondergebracht.

Daarnaast voorziet het winnend ontwerp ook ateliers, een oefentoren en een oefenterrein. De brandweerkazerne zal plaats bieden aan een 30 à 40-tal medewerkers (brandweer en administratief), die gelijktijdig het gebouw zullen betrekken. Omwille van de klimaatambities van Mechelen wordt het kantoorgebouw een zogenaamd BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal). Nu het winnend ontwerp is gekozen, moet het door de projectontwikkelaar verder programmatorisch en architecturaal verfijnd worden, zodat de bouwaanvraag zo snel mogelijk kan ingediend worden.

De huidige kazerne aan de Dageraadstraat, die tot op de draad versleten is, wordt gesloopt. Het is de ambitie om de ruimte die vrijkomt in dit binnengebied na de sloop in te richten als buurtpark, waar ontmoeting, ontspanning, sport en spel centraal staan. Een oppervlakte van 1 ha park wordt daarbij als richtinggevend beschouwd.

Het park moet een meerwaarde betekenen voor zowel de (nieuwe) bewoners als de omgeving. Als referentieprojecten verwijst de stad naar park Donkerlei of het Caputsteenpark.

In dit dossier zal Van Roey gedurende 25 jaar de ganse infrastructuur (brandweerkazerne en stadsdiensten met een investeringswaarde van € 24 miljoen) ter beschikking stellen aan de Stad Mechelen die hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding betaalt. Een mooi voorbeeld van een ESR-neutrale off-balance financiering waarbij een groot stuk van het risico bij de private partij zit (op het vlak van bouwkundige en technisch onderhoud).
Hiervoor richt Van Roey een SPV op en werken we samen met AG Real Estate voor de financiering en Cofely Services voor het onderhoud.