De manenblussers openen nieuwe kazerne

27-11-2019

In september 2016 wees het schepencollege de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en stadsmagazijn voor de Mechelse uitvoeringsdiensten toe aan Groep van Roey. Perfect binnen het toen voorziene tijdspad werd de nieuwbouw op 23 november 2019 officieel ingehuldigd.

Na 70 jaar is de brandweer van Mechelen definitief verhuisd uit de Dageraadstraat. Nieuwe uitvalsbasis is een indrukwekkende nieuwbouw van 21.000m² aan de Plattebeekstraat op de Nekkersite.

Vice-ministerpresident en titelvoerend burgemeester Bart Somers kwam de nieuwbouw mee inhuldigen. “Voortaan heeft Mechelen de modernste en nieuwste brandweerpost van Vlaanderen.  De slimme combinatie van keuze voor de DBFM-formule, de cohousing en de BEN-uitvoering staan model voor nog te bouwen kazernes elders. De Waterduivel is bovendien een nieuwe eyecatcher, die ingrijpt op de skyline van onze stad, tekenend voor de dynamiek van Mechelen.”

Grootste stadsgebouw
Het stadsbestuur van Mechelen koos voor een geïntegreerd nieuwbouwproject waar ook de Mechelse uitvoeringsdiensten in ondergebracht zouden worden. “Dat zorgt voor belangrijke efficiëntiewinsten. De voertuigenhal, de zalen, materialen worden gedeeld. Het gebouw geeft onderdak aan 130 brandweermensen en 153 personeelsleden van de uitvoeringsdienst en is voortaan het grootste stadsgebouw van Mechelen", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. Zonecommandant Philippe Maudens: "Het is bovendien een investering in veiligheid. Met 13 interventies per dag of 1 derde van alle interventies van de brandweerzone is dit de belangrijkste brandweerpost van het arrondissement."

Voor de realisatie van het project koos het stadsbestuur voor de DBFM-formule. Daardoor wordt het volledige bouwrisico gedragen door de ontwikkelaar van het project. De totale investering die de Groep Van Roey doet, bedraagt 28.945.389 euro, BTW inbegrepen. De beschikbaarheidsvergoeding bedraagt per jaar 2.424.815 euro.  De aandelen van de stad en de hulpverleningszone Rivierenland in de beschikbaarheidsvergoeding bedragen respectievelijk 61,5% en 38,5%.  Rivierenland draagt de volledige kost van het gedeelte voor de brandweerzone.

“Als bouwgroep hadden we er alle belang bij om een energiezuinig en onderhoudsvriendelijke gebouw op te trekken. Waar partner AG Real Estate, beheerder van de vastgoedportefeuille van AG Insurance en onder meer actief in publieke-private samenwerkingen, als investeerder het gebouw gedurende 25 jaar ter beschikking stelt, staat Van Roey Services al die tijd in voor het bouwkundig en technisch onderhoud, inclusief de volledige energiemonitoring”, zegt Luc Pièret, algemeen directeur van hoofdaannemer Groep Van Roey.

De naam Waterduivel is een verwijzing naar de legende van Nekkerspoel, de Mechelse wijk waar de nieuwbouw staat ingeplant.

Waterduivel in cijfers:

  • Bijna-engergie-neutraal gebouw van 21.000m²

  • De nieuwe kazerne huist 97 beroepskrachten, 9 vrijwilligers en een 40-tal administratief/technische medewerkers

  • 153 personeelsleden uitvoeringsdiensten Stad Mechelen

  • Brandweerpost Nekker beschikt over 32 voertuigen

  • Oefenkoer van zo’n 1785m²

  • 25-meter hoge klim- en droogtoren waar het klimteam verticale evacuaties kan oefenen, en de brandweerslangen gemakkelijk gedroogd kunnen worden

  • 24 poorten in een voertuigenhal zonder steunpilaren, om een snelle uitruk te bevorderen

  • Gemiddeld 13 interventies per dag

  • Binnen 1 à 2 minuten zijn de brandweermannen van brandweerpost Nekker klaar voor vertrek zodat ze binnen gemiddeld 13 minuten ter plaatse zijn.