Dienstverleningscentrum én park: plannen voor het nieuwe hart van Beerse zijn klaar

17-10-2017

De plannen voor een nieuw dienstverleningscentrum en de heraanleg van de parken in het centrum van Beerse zijn klaar. Van Roey – Van Roey Vastgoed kwam als winnaar uit de procedure en zal de werken uitvoeren en 20 jaar instaan voor het onderhoud. Het ontwerp is van POLO Architects en de landschapsarchitecten van OMGEVING.

Hoewel de slechte staat van het huidige gemeentehuis een belangrijke aanleiding was om na te denken over de toekomst van de gemeentelijke gebouwen, wordt het nieuwe dienstverleningscentrum heel wat meer dan dat. Ook de diensten uit het Sociaal Huis en de politie verhuizen mee en zetten er in op een andere manier van werken. Ook alle dienstverlening rond kinderen krijgt er een eigen plek en de vrijetijdsdiensten realiseren er een volledig nieuw concept om de boeken-, kunst- en erfgoedcollecties van Beerse te ontsluiten.

Wat meteen opvalt in de plannen is de aandacht voor het parkgebied waar het gebouw z’n plaats krijgt. Het dienstverleningscentrum ligt in de kern van de gemeente, op de hoek van het kerkplein, de Bisschopslaan en de Pastoriestraat. Het historische gebouw Tempelhof – in de vorige eeuw nog een tijdlang het gemeentehuis van Beerse – wordt gerestaureerd en geïntegreerd in de nieuwbouw. In Park Tempelhof worden zo veel mogelijk bomen behouden, het gebouw slingert zich zelfs om een aantal bestaande bomen heen. Park Tempelhof en Park Bastijns worden met elkaar verbonden door een vergrote tuin rond het standbeeld van Dokter Paul Janssen en een nieuwe ‘Speelhof’. Het publieke parkgebied wordt daardoor zelfs groter dan voordien.

Gemeente en OCMW gaan van zes locaties naar één nieuw en duurzaam gebouw. Dat levert op 33 jaar maar liefst 2 miljoen euro kostenbesparing op voor energie en 2,33 miljoen euro voor onderhoud. Het huidige gemeentehuis wordt verkocht maar blijft omwille van zijn erfgoedwaarde bewaard. Van Roey voorziet er woningen die mikken op levensloopbestendig wonen. Ook op de site van de huidige bibliotheek in de Heilaarstraat komen woningen. Daar wordt gefocust op kangoeroewonen, sociale woningbouw en woningen voor starters en senioren.

Bekijk hier de reportages over het project:

Gemeente Beerse

RTV

Inspirerend filmpje nieuw administratief centrum

BijlageGrootte
Beers_Magazien.pdf2.2 MB