Eerstesteenlegging nieuwe school en sporthal in Halle-Zoersel

14-10-2016

Op vrijdag 14 oktober onthulde het bestuur van gemeente & ocmw Zoersel, samen met het projectteam en de huidige directie, plechtig de allereerste steen van de nieuwe gemeentelijke basisschool ‘Pierenbos’ in Halle (Zoersel). Deze steen zal verwerkt worden in de speelplaats en een tijdcapsule herbergen. Leerlingen en leerkrachten van Pierenbos zullen die tijdcapsule het hele schooljaar door vullen met zaken die enerzijds typisch zijn voor deze tijd, en anderzijds eigen zijn aan Pierenbos. Na de bouw wordt de capsule onder de steen geplaatst, waar ze minstens blijft zitten tot oktober 2061.

Een nieuwe school op één adres

In 2010 besloot het gemeentebestuur een nieuwe school te bouwen in de deelgemeente Halle. Deze beslissing kwam er naar aanleiding van de fusie tussen de gemeentelijke basisschool en de vrije school in het dorp. Dit bleek niet altijd even efficiënt. Al snel doken enkele praktische problemen op, onder andere omdat de schoolgebouwen verspreid lagen over twee verschillende locaties. Daarom: een nieuwe school op één adres.

Het bestuur zocht en vond een extern projectteam (Groep Van Roey nv en Archiles Architecten) dat niet enkel de nieuwe school, maar ook de omgeving errond onder handen kon nemen. In 2015 raakte het dossier in een stroomversnelling, waardoor er in de zomer van dit jaar kon gestart worden met de afbraak van de oude school én meteen ook van de sporthal. De kinderen, juffen en meesters van de kleuterschool en het eerste en tweede leerjaar zijn voor het schooljaar 2016-2017 dus even verhuisd naar prefablokalen op de parking van zaal Sint-Martinus aan de Lindedreef.

Timing

De planning voor de bouw, waarbij beide gebouwen (de nieuwe school en de sporthal) samen zullen verrijzen, is zeer strikt. Aansluitend worden ook de straten rondom de nieuwe plek aangepakt om een verkeersveilige omgeving te creëren. Als alles volgens plan verloopt, zal het gloednieuwe schoolgebouw er na twaalf maanden staan. De betrachting is dan ook om het schooljaar 2017-2018 in het nieuwe gebouw te kunnen starten.

Ook de bouw van de sporthal zou in het najaar van 2017 rond moeten zijn. Ze zal voldoende groot zijn om er onder meer basket, tennis en volleybal te spelen. Buiten de schooluren zal ze dan ook ter beschikking staan van onze (sport)verenigingen. Naast een mooie sportruimte worden er ook voldoende kleedkamers, sanitair en een cafetaria voorzien.