Jona Michiels procesmanager innovatie binnen onze groep

29-08-2018

De wereld waarin wij leven en werken verandert razendsnel en wordt op vele vlakken complexer.

Daarom hebben we vorig jaar in Hargimont enkele strategische thema's bepaald waarin we gezamenlijk meer zullen moeten investeren en excelleren om in de toekomst even relevant en succesvol te blijven. Die strategische thema's zijn onze mensen, IT, groei, innovatie en duurzaamheid.

In de toekomst zullen we met zijn allen op diverse domeinen op een meer structurele en intense manier dienen samen te werken over de afdelingen en bedrijven heen.

Teneinde duurzaamheid & innovatie nog hoger op onze gezamenlijke agenda te plaatsen, willen we jullie het goede nieuws melden dat vanaf 1 oktober Jona Michiels voltijds zijn schouders zal zetten onder deze thema’s als procesmanager innovatie.

De voorbije 4 jaar was Jona actief binnen de afdeling projectvoorbereiding bij de aannemer Van Roey en was hij reeds gepassioneerd bezig met diverse duurzaamheidsthema’s zoals circulariteit en de levenscycluskost van materialen.

In zijn nieuwe rol zal Jona niet alleen de voornaamste trends op het vlak van duurzaamheid en innovatie op de voet volgen, hij zal ons tevens voeden met nieuwe ideeën.

Hij zal ons ook moeten helpen om ons innovatieproces van Dromen, Denken, Durven, Duiken en Doen verder te professionaliseren en te structureren.

Het maken van de juiste keuzes in nauw overleg met de bedrijven, het bewaken van de progressie van de diverse werkgroepen rond innovatie en het verbeteren van onze kennisdeling over de bedrijven en afdelingen heen zullen hierbij enkele belangrijke aspecten zijn.

Last but not least zal hij in diverse innovatieprojecten een trekkende dan wel ondersteunende rol opnemen.

In het kader van onze tweevoetige organisatie, is het vanzelfsprekend dat Jona zéér intens zal samenwerken met en ter beschikking zal staan van alle bedrijven van de groep.

In zijn nieuwe rol zal Jona rapporteren aan Geert Verachtert
 
We wensen hem veel succes toe!