Kamp C plaatst eerste 3D-printer voor de bouwsector

21-06-2017

Als groep vinden we het belangrijk om mee te denken met innovatie. Het is dan ook logisch dat we mee onze schouders zetten onder 3D-printing in de bouw. Collega Geert Verachtert heeft met verve onze visie hieromtrent gedeeld tijdens een interactief panelgesprek.

Meer informatie over het project vind je hieronder, de foto's kan je hier terugvinden (copyright Tine Van Leemput - Bogaerts).

Lees ook de berichten van Radio 2, Architectura, Nnieuws.be en HLN.

Vlaamse bouwsector kan komende jaren experimenteren met 3D-printen op Kamp C

EFRO-steun voor project C3PO maakt 3D-printen mogelijk in de Vlaamse bouwwereld
 
3D-printen in de bouw is overal ter wereld sterk in opmars. Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot zelfs volledige appartementen worden al uitgevoerd. Met het project C3PO (Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen) zal de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek ook in Vlaanderen introduceren. De komende jaren wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd om de nodige printinfrastructuur te plaatsen op Kamp C in Westerlo. Hiermee zal de bouwsector volop kunnen experimenteren, prototypes uittesten en 0-series maken.

De bouwnijverheid heeft een imagoprobleem: de sector wordt als conservatief beschouwd, het werk wordt vuil en onaantrekkelijk genoemd, vergt fysiek veel van de werknemers en werven schieten met de traditionele bouwmethoden traag op. Ten onrechte want de bouwsector is volop in verandering en evolueert naar een hightech-omgeving. 3D-printen brengt een hypermoderne productietechniek in het bouwproces. 3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars, maar is in Vlaanderen nog onbestaande. Het project C3PO wil hier verandering in brengen en deze techniek versneld invoeren in de Vlaamse bouwsector.

Overheden, ondernemers en wetenschappers slaan de handen in elkaar

Met het project C3PO (de afkorting voor Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen) bundelen acht partners uit de wetenschaps- en bedrijfswereld hun krachten o.l.v. Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het gaat om Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, ETIB nv/CONCRETE HOUSE en ViCre.

Het project C3PO is begroot op 1.670.000 euro. Vlaanderen en Europa zorgen voor een subsidie van 668.320 euro uit het EFRO-fonds. Ook de partners leveren elk een financiële bijdrage.

"Via Kamp C investeert de provincie Antwerpen zelf ook 723.000 euro in dit project," zegt Peter Bellens, gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C. "3D-printen moet een vast onderdeel worden van Kamp C. Een aantal personeelsleden zal een specifieke opleiding krijgen om onder meer de printer te bedienen, met de software om te gaan en materiaal aan en af te voeren."

Een 'speeltuin' voor 3D-printen in de bouw op Kamp C

De ambitie van C3PO is om Vlaanderen een van de Europese koplopers van 3D-printen in de bouw te maken. Daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan.

Het project loopt over drie jaren. Het eerste jaar dient om na te gaan waar en hoe 3D-printen in de bouw reeds wordt toegepast om op basis van die analyse te beslissen welke printtechniek voor de Vlaamse bouwsector de meeste mogelijkheden biedt. Die infrastructuur wordt dan naar Westerlo gehaald, waar in eerste instantie de projectpartners met de 3D-printer aan de slag zullen gaan. In een proces van co-creatie kunnen zij op Kamp C nieuwe businessmodellen ontwikkelen en uittesten, om ze daarna te implementeren en te commercialiseren.

"Vervolgens zullen ook andere bedrijven en kennisinstellingen van de infrastructuur gebruik kunnen maken, zodat er nog meer nieuwe samenwerkingen en nieuwe producten ontstaan," vervolledigt Peter Bellens. "Ik denk dat dit onder andere voor KMO's een uitgelezen kans is om in een neutrale en regelluwe locatie als Kamp C te experimenteren met deze nieuwe techniek."

Het C3PO-project past ook in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering; een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma's worden gebundeld).

Waarom nemen we vanuit groep Van Roey deel aan dit soort innovatieve projecten?

In de bouw zullen technologische vernieuwingen en verregaande digitalisering een grote impact hebben op bestaande structuren en businessmodellen. Om efficiënter te werken én tevens een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar betaalbare en duurzame oplossingen zullen we procesinnovaties moeten doorvoeren. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing bieden op termijn de mogelijkheid om het bouwproces te industrialiseren maar de nodigde flexibiliteit te behouden.

Samen met partners pionieren en co-creëren is dé boodschap voor ons om koploper te blijven in deze snel veranderende wereld.

Voor meer informatie over het project, klik hier.

Lees ook het artikel in Gazet van Antwerpen.