Mensen met dementie thuis in kleine woongemeenschap

05-10-2018

In een maatschappij waar vergrijzing een uitdaging vormt, denken we met onze groep na hoe we in de toekomst mee kunnen helpen om de zorg anders te organiseren, om het verschil te blijven maken in de levens van mensen. Het kleinschalig woonproject Schoolstraat 41 is hiervan een mooi voorbeeld.

Hoe kan je van het leven genieten als je dementie hebt? In het centrum van Wijnegem werd “Schoolstraat 41” onlangs officieel geopend. Het project bestaat uit 7 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum.

De gezellige woningen zijn gericht op personen met dementie en echtparen met een partner met dementie. Het kleinschalig initiatief voorziet in een professionele omkadering van zorg, hoewel de zelfzorg gestimuleerd wordt. Het  aanbieden van een zo natuurlijk mogelijke levensomgeving en goede architectuur kan bijdragen tot een stabiele en een hogere levenskwaliteit. Op de site is ook een dagverzorgingscentrum aanwezig, Het Klaverbad.

Het Klaverblad richt zich tot zorgbehoevende personen waarbij de zorg in het thuismilieu onvoldoende georganiseerd kan worden om een kwaliteitsvol leven te leiden. Verder wil het centrum de zorg door mantelzorgers verlichten door zorgbehoevende personen op bepaalde tijdstippen op te vangen.

Het dagcentrum zet in op sociale contacten en een brede waaier aan activiteiten zoals het bezoek aan de wekelijkse markt en samen koken. Iedereen is er welkom, zowel bewoners van Schoolstraat 41, als anderen.

Bewoners van de residentie zullen omringd zijn door een zorg die bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is. Maar ook de andere inwoners van Wijnegem kunnen zo rekenen op een herkenbaar aanspreekpunt in het centrum van Wijnegem voor een brede waaier van zorg.
Elke flat zal uitgerust worden met de VITAL-technologie van Senso2me. Dit innovatieve persoonalarmsysteem is een combinatie van slimme sensoren, handige drukknoppen en een zorgapplicatie die langer zelfstandig wonen toelaat. De draadloze sensoren en mobiele alarmknoppen reageren als een ongewone situatie zich voordoet. Via het geavanceerde luister- en spreeksysteem kan de bewoner altijd bereikt worden. Het systeem wordt op maat van elke bewoner ingesteld. Zo geeft deze inzichten in het leven en de gedragingen van de bewoner, wanneer zijn of haar partner de woning even verlaat. VITAL geeft bovendien een goed beeld van waar er extra zorg moet ingezet worden en legt de pijnpunten bloot.

Op deze manier kunnen we mensen met dementie met en zonder partner de kans geven zo lang mogelijk gerust en zelfstandig te wonen in deze kleinschalige omgeving die ingebed is in de maatschappij en het dagelijkse leven.

Een van de doelstellingen is om het project en vooral de mensen die er wonen te verbinden met de buurt.  Er zullen infosessies gegeven worden voor de buurt en de handelaars.

Astor, architectenbureau Osar, Van Roey en OCMW Wijnegem hebben de handen in elkaar geslagen om dit unieke woonproject samen te realiseren.

Lees ook de reportage in Gazet van Antwerpen. Foto's: Osar architecten en Jan Auman.