Multifunctionele scholensite Niel in de kijker

04-07-2018

In Niel bouwt Van Roey in opdracht van de gemeente een duurzame, multifunctionele scholensite. De vereisten voor deze DBM-opdracht waren niet min. Verschillende doelgroepen moesten hun plekje krijgen op deze schoolsite. De renovatie en nieuwbouw moesten het waardevolle karakter van de oude schoolgebouwen en het dorpsgezicht in de dreef respecteren. Maar ook het bijzonder unieke groengebied van de kleuterschool moest optimaal behouden blijven. Het architectenbureau a33 slaagde erin al deze eisen in één ontwerp te gieten. Aannemer Van Roey staat in voor de werken en Van Roey Services zorgt na oplevering voor het onderhoud van de site.

De kleuterschool, lagere school en buitenschoolse kinderopvang worden drie afzonderlijke gebouwen rondom een groene speelruimte.

  • De vroegere lager school wordt gerenoveerd en zal de klassen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar huisvesten. De school wordt ook in de hoogte uitgebreid met ruimte voor de Academie voor muziek & woord en een lokaal voor het jeugdatelier van de Kunstacademie Niel. Elk met een eigen toegang. Onder de centrale speelplaats wordt ook een fietsenstalling voorzien.
  • De buitenschoolse kinderopvang "De Speelberg" krijgt lokalen in het gerenoveerde gebouw van de vroegere kleuterschool. Er wordt hier ook ruimte voorzien voor de administratie en directie van de gemeentelijke basisschool.
  • De kleuters krijgen een gloednieuw gebouw met een nieuwe, multifunctionele turnzaal.

Zoals bij elk BEN-project is ook hier speciale aandacht voor het gebruik van duurzame materialen & technieken zoals goede isolatie, doordachte en onderhoudsvriendelijke materiaalkeuze, hergebruik van regenwater, LED-verlichting en zonnepanelen.

De oplevering van de nieuwbouw voor de kleuterschool is voorzien in december 2019. De andere 2 gebouwen zullen eind juni 2020 klaar zijn voor gebruik. Om tijdens de werken zo min mogelijk hinder te veroorzaken, zowel voor de schoolgaande kinderen, ouders als de omwonenden, wordt er een minder-hinderplan opgesteld.

Kenmerkend aan dit project is dat het om een mooie site gaat, waar de schoolkinderen in het bos spelen. Die groene ruimte wilden we natuurlijk behouden. Dat betekent dat de werfinrichting tijdens de bouwfase rekening moet houden met de aanwezige bomen. Daarenboven wordt het gebouw gefaseerd opgetrokken omdat de school open blijft tijdens de werken.  Dit vergt een secure planning en coördinatie! Het team van Van Roey staat met dit mooie project dus voor een grote uitdaging. Maar zo hebben we onze projecten het liefst: duurzaam, toekomstgericht en uitdagend!

Lees ook het artikel in Het Laatste Nieuws.