Nieuwe verkaveling De Bosschen in Turnhout

07-10-2016

Begin april werd er gestart met de bouw van 8 bouwblokken met in totaal 53 nieuwe wooneenheden. In één blok zullen groepswoningen en assistentiewoningen gerealiseerd worden voor Den Leeuweric, een vzw die zorg draagt voor meer dan 150 volwassenen met een beperking in de regio.

De nieuwe verkaveling wordt gebouwd vlakbij een bestaande woonwijk en de groene omgeving zal er de nodige aandacht opeisen. De Bosschen zal er immers voor zorgen dat er letterlijk en figuurlijk een link wordt gelegd tussen de bestaande woonwijk Jef Buyckxstraat en de Parkwijk. Op die manier kunnen voetgangers en fietsers zich veilig en aangenaam bewegen. Eens de oversteek over de Steenweg op Tielen is gemaakt, ligt ook het ruime stadspark binnen het bereik van de bewoners aan de westkant van de Steenweg. De aansluiting van de Parkring op de Steenweg op Tielen is hierbij een aandachtspunt. De entree van de Parkwijk, de bushalte van De Lijn en een overzichtelijke oversteek komen hier op één punt samen.

Een veilige en duurzame oplossing voor deze ‘knoop’ is belangrijk om de verbinding en integratie tussen de verschillende woonbuurten echt vorm te geven.

Voor de nieuwe verkaveling selecteerden de bouwheren De Ark en Den Leeuweric als aannemer Artem. Het is de eerste keer dat de vzw samenwerkt met het bouwbedrijf uit Dessel, De Ark werkt al 25 jaar met Artem samen. Het project werd ontworpen door architectenbureau 2DVW Architecten uit Antwerpen.

Recent werd officieel de eerste steen gelegd. Klik hier om het artikel te lezen.