Nieuwe zorgcampus Sint-Jozef: knap CLT-project

21-10-2021

Originele eerste houtlegging voor de nieuwe en duurzame zorgcampus (door de leerlingen van de scholen buitengewoon onderwijs BuBaO Het Sas en BuSO De Tjalk en Heder, voorziening voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking) betekent de start van een knap CLT-project. Bouwheer CKSA en Fondatie Terninck, het team van Bovenbouw Architectuur en de aannemer Van Roey kozen resoluut voor een gebouw in CLT.  Hout is een duurzaam bouwmateriaal (het is koolstofnegatief) maar brengt ook rust en zorgt voor de nodige structuur met een heilzaam effect op het gedrag van de kinderen en jongeren. Dankzij Zorgcampus Sint-Jozef wordt er zo maar liefst 4500 ton CO2 gecapteerd!

Nieuwe locatie

Rust, ruimte en groen: essentieel voor een stimulerende omgeving. Heder, de voorziening voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking en scholen buitengewoon onderwijs BuBaO Het Sas en BuSO De Tjalk zijn daarom vanaf begin 2023 te vinden op een nieuwe locatie.

Geert Van Kerckhoven, gedelegeerd bestuurder CKSA en algemeen leidend ambtenaar: “De huidige site wordt volledig omsloten door autowegen en ligt pal aan de (werken van de) Oosterweelverbinding. Daarom wordt in de wijk Rozemaai in Ekeren een volledig nieuwe zorgcampus gerealiseerd, op maat van onze leerlingen en voorzien van het nodige groen. De verhuis bood ons ook de opportuniteit om van nul te beginnen en voluit te kiezen voor een duurzaam gebouw op maat van de toekomst. Als materiaal bleek CLT de beste keuze.

Zorgcampus Sint-Jozef biedt een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking: er is BuBaO Het Sas, een lagere school type 2 en 4,  BuSO De Tjalk een middelbare school type 4 en een zorgvoorziening Heder met onder andere een revalidatiecentrum, een ganglabo, een internaat, een gespecialiseerd kinderdagverblijf en dagopvang maar ook hotel Pimpernel.”

Ontwerp op maat

Dirk Somers, oprichter Bovenbouw Architectuur: “We kozen bewust voor een gevarieerd ontwerp waarbij het gebouw verschillende gezichten heeft. Elk onderdeel heeft zijn eigen adres en eigen voordeur. Zo zal een leerling die van de lagere naar de middelbare school overgaat ook visueel in een andere omgeving terechtkomen, ook al blijft hij / zij op dezelfde site. Op sommige diensten van de zorgvoorziening komen ook externe gasten zoals in het revalidatiecentrum of het ganglabo.

De eenheid van de zorgcampus wordt subtiel in de verf gezet door het gebruik van dezelfde gevelmaterialen en  hetzelfde kleurenpallet waarbij we bewust kiezen voor natuurlijke, aardse kleuren en wegblijven van een klinische sfeer.

CLT is een dankbaar materiaal om een warme sfeer te creëren en te zorgen voor een geborgen en veilig gevoel. Bovendien zorgt het ook voor een gezond binnenklimaat.”

Het architectenteam tekende een ontwerp uit dat maximaal aansluit op de buurt en het omliggende landschap. Zo zorgt de compacte bebouwing van de modulaire volumes rond een aantal binnenhoven voor de nodige structuur. Er werden ook een aantal dreven getekend die door de aansluiting op de zichtassen uit de omgeving nieuwe landschapskamers creëren.

Dankzij een parkeerdreef naast de autostrade met vier parallelle bomenrijen wordt het geluid van de snelweg gemaskeerd en zorgt het bovendien voor een aangenaam geluidsklimaat in de beschermende binnenhoven.

Duurzaamheid als strategische keuze

Bouwheer en architect kozen dus bewust voor CLT als bouwmateriaal. Dit hout is samengesteld door kruiselings aan elkaar geplakte planken, wat ervoor zorgt dat je een vormvast paneel krijgt, geschikt voor vloeren of wanden.

Hout brengt ook rust en zorgt voor de nodige structuur met een heilzaam effect op het gedrag van de kinderen. Daarom werd ook voor de afwerking zo veel mogelijk hout voorzien. Het resultaat? Een gebouw met korte overspanningen en zichtbare houten plafonds, balken en kolommen. Door onder meer de klassenwanden niet structureel uit te voeren, behoudt het gebouw bovendien een hoge mate van flexibiliteit.

Waar er bij de productie van staal en beton enorm veel CO2 vrijkomt, is dit niet het geval bij CLT. Meer nog, CLT is koolstofnegatief: het haalt meer broeikasgas uit de lucht dan dat er bij transport en assemblage vrijkomt. Maar liefst 1 ton CO2 per kubieke meter hout wordt door CLT vastgehouden!

Jona Michiels, innovatiemanager groep Van Roey: “Als groep hebben we een duurzame strategie waarbinnen bouwen in hout een strategisch groeidomein is. Door de hoge mate van prefabricatie wordt bouwen voor een groot stuk herleid tot een logistiek assemblageproces wat resulteert in een veel korte bouwtijd met een veel lagere faalkost. Bovendien zorgt deze droge bouwmethode voor een maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid van het gebouw waarbij het bestaande materiaal steeds maximaal kan hergebruikt worden. Kortom, bouwen in hout is een stap in de goede richting van circulair bouwen wat resulteert in een duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat met een lage levenscycluskost.

Als bouwsector zijn we immers verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot en 31% van het materiaalgebruik. Als groep Van Roey zetten we daarom bewust in op duurzame bouwmaterialen zoals CLT. Dit is het grootste CLT-project in België: maar liefst 5400m³ CLT wordt gebruikt voor Zorgcampus Sint-Jozef wat resulteert in een captatie van 4500 ton CO2, een indrukwekkende hoeveelheid.“