Ondertekening Vlaamse Bouwagenda

22-05-2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel ondertekende op 21 mei 2019 een samenwerkingsovereenkomst tussen de Bouwunie, Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving. Tussen de ondertekenaars wordt een structurele samenwerking opgestart rond de thema’s urban mining, bouwshift en kwalitatieve stadsontwikkeling. De ondertekening vond plaats in het Cultuurcentrum De Notelaar in Oostmalle. Het gebied onderging enkele jaren geleden een transformatie. Naast een nieuw jeugdcomplex, kwamen op de nieuwe bibliotheek 26 sociale woongelegenheden en 13 bescheiden woningen in drie lagen. De oude bibliotheek werd omgebouwd tot Huis van het Kind.

In de bouw- en vastgoedsector zit veel kennis en expertise en is er een grote wil tot samenwerking met het departement Omgeving rond concrete thema’s. “Er lopen al samenwerkingen die variëren in orde van belangrijkheid, omvang en structuur. Uiteraard moeten die samenwerkingen worden verdergezet. Er is ook nood aan een meer structurele samenwerking, waar overheid en bouwactoren samen naar oplossingen en antwoorden zoeken voor actuele uitdagingen en problemen,” zegt minister van Omgeving Koen Van den Heuvel. De Nederlandse ‘Bouwagenda’ kan hier inspirerend werken: een model van een ‘gouden driehoek’ tussen overheid, kennisinstellingen en bouwactoren levert een gestage uitstroom van voorstellen en suggesties naar zowel het beleid als naar de dagelijkse praktijk.

Vanuit de Bouwunie, Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving wordt een werking opgestart rond volgende thema’s:

1. Urban Mining
Hergebruik van afbraakmaterialen als grondstof in de bouw. Niet enkel voor laagwaardig bouwpuin maar ook voor specifieke materialen.

2. Bouwshift
Om het ruimtelijk rendement te verhogen, moet de bebouwde ruimte beter benut worden. De vraag is hoe we een boost kunnen geven aan de gewenste evolutie naar zuinig ruimtegebruik, meer kwaliteit, energieomslag en klimaatneutraliteit. Dit vraagt creatieve en innovatieve oplossingen.
Bij verhoging van het ruimtelijk rendement stelt zich de vraag naar een belasting op de meerwaarde. De werkgroep zal zich buigen over de uitwerking van een evenwichtige fiscale regeling ter ondersteuning van de verdichting.

3. Kwalitatieve stadsontwikkeling
Op welke manier kunnen we stadsvernieuwingsprojecten verbeteren zodat ze door iedereen als een meerwaarde worden beschouwd en beleefd?

Als de samenwerking vruchten afwerpt, kunnen nieuwe thema’s en nieuwe groepen toegevoegd worden. Zo wordt er gewerkt aan een sectorbrede bouw- en vastgoedagenda in Vlaanderen.

Op de foto herkent u van links naar rechts: Jean-Pierre Waeytens (Bouwunie), Jef Lembrechts (VCB), Vlaams minister Koen Van den Heuvel, Olivier Carrette (BVS) en Peter Cabus (Departement Omgeving).