Onze groep start op een verantwoorde manier een aantal activiteiten terug op

01-04-2020

Twaalf dagen geleden hebben we, in functie van het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers, alle activiteiten op de werven en in de productiebedrijven stilgelegd, op dat moment de enige juiste beslissing.

Die kleine 2 weken inactiviteit maakt duidelijk dat we met z’n allen verlangen naar “business as usual”, naar onze vertrouwde dagelijkse activiteit en werking.

Afgelopen vrijdag heeft de Nationale Veiligheidsraad de lopende maatregelen tegen de verspreiding van het virus met minstens 2 weken verlengd, dit om de ondertussen algemeen bekende curve af te buigen en de druk op ons gezondheidssysteem onder controle te houden. Corona en de bijhorende maatregelen zijn geen kwestie van weken en mogelijk zelfs niet van maanden, het virus heeft nu een duidelijke impact maar zal ook in de toekomst een voelbare invloed op ons dagelijks leven blijven behouden.

Binnen groep Van Roey zal de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en partners altijd een topprioriteit blijven. Dat betekent dat we samen, werkgever en werknemer, een maatschappelijke verantwoordelijkheid en – verplichting hebben om ons gedrag én onze werking aan te passen aan deze nieuwe realiteit. 

We zullen onze activiteiten op een verantwoorde en vooral veilige manier terug op gang moeten trekken, vanuit een bekommernis om elkaar maar ook als noodzakelijke basis van de economie, die ook nodig is als ondersteuning van de gezondheidszorg. 

Het is namelijk niet mogelijk om het sociaal netwerk van de gezondheidszorg te bewaren zonder de juiste economische steun en activiteit.

De voorbije dagen hebben onze preventie-adviseurs, samen met heel wat andere collega’s, druk gewerkt aan het uitwerken van een gemeenschappelijk kader met tal van praktische richtlijnen en een duidelijke checklist. Zo kunnen we, op een voorzichtige en gecontroleerde manier, deze week een aantal van onze activiteiten op onze werven en in onze productiebedrijven opnieuw opstarten. 

De strikte naleving en opvolging van deze richtlijnen zijn uiterst belangrijk en zullen van ieder van onze mensen discipline en gemeenschappelijke controle vragen.

We vragen aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid volledig op te nemen, nauwlettend toe te zien op de eigen discipline en die van elkaar en waar nodig bij te sturen, zonder schroom en met het nodige respect.

Binnen elk bedrijf wordt besproken wie en wanneer kan opstarten en hoe de richtlijnen gerespecteerd kunnen worden. De voorzichtige en gefaseerde opstart laat ons toe om te leren en zowel onze manier van werken als onze procedures bij te sturen binnen deze nieuwe realiteit.

Als groep Van Roey nemen we ook nu, in deze bijzondere tijden, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Take care en wees verstandig!

Eddy Cox
Gedelegeerd bestuurder groep Van Roey