Tom Verheijen nieuwe algemeen directeur Staalbeton

03-10-2022

Tom Verheijen wordt de nieuwe algemeen directeur van Staalbeton. Hij volgt Marc De Beuckeleer op die na 40 jaar een stap terugzet en nog tot volgende zomer beschikbaar zal blijven als adviseur.

Marc De Beuckeleer: “Al bijna 20 jaar werken Tom en ik nauw samen. Hij nam met succes de verantwoordelijkheid van de wapeningscentrale over en heeft een duidelijke toekomstvisie voor Staalbeton. Ik laat het bedrijf dan ook met een gerust hart achter in zijn bekwame handen.”

Tom Verheijen studeerde af als industrieel ingenieur bouwkunde met als specialisatie lastechnieken. Sinds 2003 is hij verantwoordelijk voor de wapeningscentrale en heeft hij met zijn team steevast ingezet op een gestage groei. Met succes want de afgelopen decennia kenden de cijfers een verviervoudiging. Continue groei blijft een belangrijke ambitie van Staalbeton. 

“Ik kijk ernaar uit om de nieuwe algemeen directeur van Staalbeton te worden.”, aldus Tom. “Het vertrouwen van Marc, de groepsdirectie en de familie Van Roey doet me plezier. Ervaring met de wapeningscentrale heb ik uiteraard al sinds geruime tijd, de verantwoordelijkheid erbij krijgen over de metaalschrijnwerkerij en de materieeldienst (Varomat) beschouw ik als een mooie uitdaging. 

Het succes van Staalbeton wordt bepaald door twee belangrijke beleidslijnen: ‘continuïteit door kwaliteit’ en ‘bouwen met mensen’. Steevast hebben we hoog ingezet op het meedenken met onze klanten, het aanreiken van technische en logistieke oplossingen alsook op een performant machinepark. We blijven steeds investeren en innoveren en kunnen hierbij rekenen op een financieel sterke groep die dit mogelijk maakt. Daarnaast is de kwaliteit van onze dienstverlening en producten enkel mogelijk dankzij de inzet en het vakmanschap van onze eigen mensen net zoals de duurzame relaties met onderaannemers en leveranciers. Deze twee essentiële ingrediënten blijven ook in de toekomst de basis van het Staalbeton-beleid.”