Van Roey en WTCB maken mee het verschil

18-12-2018

De toekomst is circulair, dat vindt ook de Vlaamse regering. De transitie naar een circulaire economie is één van de 7 prioritaire thema's van de langetermijnvisie "Visie 2050". De ambitie van Vlaanderen is duidelijk: het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt.

Om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken, is er nood aan een aangepaste mentaliteit én een aanpak gericht op systeeminnovatie. In 2050 zal de wereldbevolking aangroeien tot maar liefst 9,7 miljard mensen en hierdoor zal de druk op grondstoffen en het klimaat flink toenemen. Door materialen langer in de economie te houden en minder grondstoffen te verbruiken, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een koolstofarme economie.

Circulariteit betekent niet alleen het toepassen van nieuwe businessmodellen zoals de deeleconomie. Door kringlopen slim te sluiten gaan we immers efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel. Het gaat echter over meer dan alleen maar recycleren, het fundamenteel herdenken van producten en systemen is essentieel voor het welslagen van de circulaire economie.

Trekker van de transitie naar een circulaire economie is Vlaanderen Circulair. Om de ambitie van "Visie 2050" succesvol te laten landen met concrete initiatieven, lanceerde de Vlaamse overheid een Green Deal Circulair Aankopen.

Jona Michiels, procesmanager innovatie Groep Van Roey legt uit: "We hebben twee projecten ingediend die circulair aankopen binnen onze groep mogelijk maken. Enerzijds zullen we samen met het WTCB in ProReMat (Procurement of Reused & Recycled Materials) alle relevante hergebruikte en gerecycleerde bouwmaterialen op de markt in kaart brengen en valideren, om te evalueren hoe deze in ons aankoopbeleid kunnen worden ingepast. Anderzijds werken we samen met Econocom voor onze smartphones, laptops en tablets binnen de groep. Waar we die vroeger zelf aankochten, kiezen we nu bewust voor het principe van "pay-per-use".

Jeroen Vrijders, Labohoofd Duurzame Ontwikkeling bij WTCB vult aan: "Als onderzoekscentrum voor de bouwsector vinden we het belangrijk om op lange termijn te denken en ambitieuze doelstellingen na te streven. Alleen zo kan de bouwsector blijven evolueren en innoveren. Door met een partij als Van Roey samen te werken binnen de Green Deal Circulair Aankopen willen we verder praktische kennis en ervaring opbouwen. Op die manier leveren we een bijdrage aan de realisatie van de circulaire economie in de bouwsector."

Meer informatie over Vlaanderen Circulair vind je online.

Het team circulair bouwen (van links naar rechts): Jona Michiels, Tine Jespers, Jeroen Vrijders, Dominic Van Hoof en Jef Ceulemans (vooraan).