Wezembeek-Oppem: geslaagde energietransitie!

23-03-2021

Philippe Teughels, development manager bij Van Roey Vastgoed, vertelt graag over de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem, een project dat door collega’s Christian De Beule (procesmanager) en Kyoko De Fraeye (senior projectleider) wordt geleid:

“De centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem biedt een antwoord op een aantal uitdagingen waar lokale besturen vaak mee te maken krijgen.

Een daarvan is energietransitie: hoe gebouwen duurzaam verwarmen en koelen?

In 2014 ondertekende de gemeente het Burgemeestersconvenant waarmee Wezembeek-Oppem zich engageert om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Om de CO2-uitstoot drastisch te beperken, werd er gekeken naar hernieuwbare energie.

Vanuit het projectteam stelden we ondiepe geothermie voor: een beproefde, duurzame en betaalbare technologie die gebruik maakt van hernieuwbare energie.

De verwarming van gebouwen vraagt veel energie en veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Maar ook de koeling van diezelfde gebouwen wordt steeds belangrijker. Omdat mensen steeds meer comfort verwachten. Omdat er door een betere isolatie in de zomer meer koeling nodig is. Omwille van de toename van extreem warme temperaturen in de zomer. Door de gevolgen van de klimaatopwarming zal de vraag naar koeling minstens 10 keer zo groot zijn als vandaag. De stijging zal nog veel groter zijn in de steden in vergelijking met rurale gebieden. Als die toekomstige vraag naar koeling ingevuld wordt met klassieke airconditioning stijgt ons energieverbruik opnieuw, wat voor een stijging van CO2-uitstoot zorgt.

Ondiepe geothermie maakt gebruik van de ondiepe ondergrond om aan thermische energieopslag (koude-warmteopslag of KWO) te doen. Vanaf een diepte van meer dan 10 meter is de temperatuur in de ondergrond stabiel gedurende het hele jaar. Op die plaats kan winterkoude worden bijgehouden om ze in de zomer naar boven te halen voor passieve koeling. Anderzijds kan ook de zomerwarmte worden opgeslagen in de ondergrond en vervolgens in de winter gebruikt worden om via een warmtepomp verwarming te leveren.

Deze manier van verwarmen en koelen zorgt voor een CO2-reductie van 65% ten opzichte van de klassieke technieken zoals gasinstallaties en airconditionings.

Voor de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem werd er door IFTech op een diepte van 53 meter geboord. Er zijn 4 KWO-bronnen voorzien met een totaal verwarmingsvermogen van 370 kW en een koelvermogen van 277 kW.

Dankzij de geothermische energiecentrale van IFTech bespaart Wezembeek-Oppem binnenkort jaarlijks 107 ton CO2. Een mooi praktijkvoorbeeld van energietransitie!

(beelden: Burgemeestersconvenant)