Totaaloplossingen

Specialist in totaaloplossingen op maat van de klant

Nog voor de start van een project brengen we proactief alle betrokken partners rond de tafel. Met het samenwerken in bouwteam of publiek-private samenwerking (PPS) streven alle stakeholders naar een win-win situatie. Het bundelen van alle complementaire kennis en praktijkervaring resulteert immers in de meest duurzame en betaalbare totaaloplossing.

Dirk de Kort

De toekomst ligt in de samenwerking tussen vastgoedbedrijven en de zorgsector.

Zelf heb ik Van Roey leren kennen in de vrijetijdssector met de bouw van sporthallen en zwembaden, en ik geloof erin dat er gelijkaardige stappen vooruit gezet kunnen worden in de zorgsector. Waar de overheid de zorgsector vroeger voor 100% financierde, is dat nu niet meer mogelijk. We moeten zorginstellingen, zoals rust- en verzorgingstehuizen en instellingen voor mensen met een beperking, dus op een andere manier ontwikkelen en bouwen.

< Terug naar

Michiel Verhaegen

Kwaliteitsverhoging werkt kostenreducerend

< Terug naar

Agnes Bode

Zelfredzaamheid wordt belangrijker in de zorgsector.

< Terug naar

Patrick Syen

Zorg op maat is geen leeg begrip meer in Vlaanderen

< Terug naar

prof. dr. Anja Declercq

Het aanbod van de professionele hulp kan de vraag niet meer volgen, we zullen dus elkaar moeten gaan helpen.

< Terug naar

Manu Keirse

Wat we vandaag teveel doen is de ouderen zien als een aparte groep. Wij vergeten dat wij de ouderen van morgen zijn

We vinden het vreemd dat senioren vandaag vermijden om naar een woonvoorziening voor ouderen te gaan. Maar we realiseren ons te weinig dat verhuizen en je vertrouwde omgeving achterlaten een belangrijke verlieservaring is voor mensen. Niemand kiest daar graag voor.

< Terug naar

Herwig Teugels

Wij blijven denken in de concepten van tien, twintig jaar geleden en dat is om problemen vragen.

< Terug naar

Peter Degadt

Goede zorg is meer dan alleen goede medische zorg. Meer levenskwaliteit voor ouderen door een ruimtelijke en architecturale omgeving die de sociale cohesie versterkt.

< Terug naar

Dominiek Beelen

Ook in woonzorgcentra zal de klant nog meer koning worden.

De sector van de woonzorgcentra is volop in beweging. De voorbije jaren is er fors in geïnvesteerd door zowel de overheid als door commerciële instellingen zoals onze organisatie. Een noodzaak, gezien niet alleen de vergrijzing maar ook de toename van dementie. Dankzij die investeringen is het aantal beschikbare bedden enorm gestegen. Alleen zijn we sindsdien met een aantal nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd, die zorgen voor extra uitdagingen.

< Terug naar

Pagina's