Jo Vandeurzen

Zorg zullen we zo moeten organiseren dat iedereen ook in de toekomst kan blijven participeren aan de samenleving.

< Terug naar

Mark Suykens

We zullen het anders moeten aanpakken in de toekomst. Toenemende besparingen en complexiteit zullen ons daartoe dwingen.

Volgens de laatste prognoses neemt de Vlaamse bevolking de komende jaren explosief toe, sommige schattingen spreken zelfs over 500.000 nieuwe burgers. Die mensen moeten allemaal ergens wonen, werken en school lopen. De grootste uitdagingen zijn dan ook huisvesting en mobiliteit. We hebben veel meer woningen nodig, compacter en vlot bereikbaar. Daarnaast moeten we steeds oog hebben voor voldoende rust, groenvoorzieningen en stiltegebieden.

< Terug naar

Rob Van de Velde

Antwerpen staat stedenbouwkundig voor gigantische uitdagingen.

< Terug naar

Dieter Wouters

Soms is een gebied niet ontwikkelen ook goede stadsontwikkeling

< Terug naar

Annemie Turtelboom

Alle woningen in Vlaanderen energiezuinig maken tegen 2050. Dat is onze ambitie.

< Terug naar

Van Roey & Sport

Mens sana in copore sano

Kwalitatieve, functionele en moderne sportinfrastructuur bepaalt in belangrijke mate of mensen gaan sporten en dit ook volhouden. Ondanks de geleverde inspanningen van de afgelopen jaren, kampt Vlaanderen nog steeds met een tekort aan sportaccommodaties. Als Groep Van Roey geloven wij in een geïntegreerde en holistische aanpak om samen met alle betrokken partijen aangename, veilige, duurzame en multi-inzetbare sportomgevingen te realiseren. Sportieve en gezonde inwoners, dat is waar de uiteindelijke focus ligt.

Van Roey & onderwijs

Scholen voor de toekomst

Op basis van onze jarenlange ervaring in publiek-private samenwerkingen zijn wij de ideale partner geworden om betaalbare en duurzame scholen en leeromgevingen te realiseren. Wij werken totaaloplossingen uit op maat van de klant, vanaf het ontwerp, de bouw en financiering tot en met het onderhoud en een deel van de exploitatie. Als Groep Van Roey pleiten wij telkens opnieuw voor een geïntegreerde aanpak om zo te komen tot leefbare en aantrekkelijke scholen.

Rikkert Leeman

Ook de kantoormarkt heeft de laatste jaren belangrijke evoluties doorgemaakt. Rikkert Leeman, COO van vastgoedinvesteerder en ontwikkelaar Alides, vertelt er graag meer over.

< Terug naar

Reginald Schellen

KANTOREN VAN DE TOEKOMST

SNELLE EVOLUTIE IN HET BOUWPROGRAMMA

Nieuwe kantoorgebouwen moeten een antwoord geven op de trend naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Het zogenaamde “nieuwe werken”. De voorwaarde is uiteraard een hogere connectiviteit door middel van uiterst efficiënte ICT en informatica.

< Terug naar

Marc Claus

Met de bouw van het nieuwe Van Roey hoofdkantoor werd de aannemer even bouwheer. Marc Claus is algemeen directeur Van Roey en de bezieler achter dit visitekaartje.

Ik heb de kantoormarkt door de jaren zien evolueren. De belangrijkste trends hebben we laten verwerken in ons nieuwe hoofdkantoor.

< Terug naar

Pagina's