Services: onderhoudsplannen

Van Roey Services wil eigenaars en gebruikers van bedrijfsgebouwen en appartementsgebouwen maximaal ontzorgen met duurzaam gebouwenbeheer. Hierdoor worden de operationele kosten en de leefbaarheid  geoptimaliseerd over de hele levenscyclus van het gebouw.

Wat u als gebouwenbeheerder meestal wilt vermijden is 'correctief onderhoud’. Er ontstaat een defect aan uw gebouw en het wordt – vaak met hoogdringendheid - verholpen. Deze aanpak brengt onverwachte kosten met zich mee, meestal op het verkeerde moment.

Wij raden u een meer proactieve en planmatige aanpak aan die u in staat stelt om uw toekomstige kosten en gebruikservaring onder controle te houden.

Een eerste stap is bij voorkeur een grondige analyse van de conditie van uw gebouwen. Onze gecertificeerde inspecteur brengt de bouwkundige toestand van uw gebouw en installaties in kaart volgens de meet- en registreermethode NEN2767. Het resultaat van deze conditiemeting kan dan als basis gebruikt worden voor uw onderhoudsstrategie. 

Met duurzaamheid als hoofddoel, focussen wij ons als Van Roey Services op het planmatig en preventief onderhoud en denken we proactief met onze klanten mee over kostenbesparende oplossingen. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

Preventief onderhoud is het onderhoud dat veelal aan kwetsbare bouwkundige elementen
en installatie (techniek)|installaties wordt uitgevoerd om te voorkomen dat er schade en uitval ontstaat op een later moment. Preventief onderhoud wordt vooral uitgevoerd om het
onvoorspelbare karakter van het optreden van een merkbare of storende onderhoudsachterstand te voorkomen. Op deze manier vermijden we correctief onderhoud.

Planmatig onderhoud: Op basis van een grondige kennis van het gebouw en met een planmatige aanpak houden onze techniekers uw gebouw in goede conditie. Met dit onderhoudscontract vermijdt u onverwachte, dringende interventies en bespaart u kosten.

Predictief onderhoud: Door met slimme sensoren de intensiteit van het gebruik van uw gebouw te meten kunnen we het planmatig onderhoud bijsturen en verder optimaliseren.

Op basis van deze metingen en controles worden preventieve onderhoudsmaatregelen genomen zodat potentiele problemen worden voorkomen en beginnende problemen worden opgelost nog voor de gebruiker er hinder van heeft ondervonden.

Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP): Dit  is een langetermijnplan voor het noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Met deze service krijgt uw gebouw al het nodige technische en bouwkundige onderhoud en wordt Van Roey Services uw partner in het structureel verlagen van de exploitatiekosten van het gebouw. 

Vragen? Neem gerust contact met ons op via dit contactformulier of rechtstreeks met een van onze collega's