Duurzaam onderhoudsbeheer

De zorg voor uw bedrijf

Als Van Roey Services ontzorgen we eigenaars en gebruikers van gebouwen maximaal door de operationele kosten én de leefbaarheid te optimaliseren over de hele levenscyclus van een gebouw.

 

Slim ontwerp = lagere operationele kosten

De kost van een gebouw stopt niet na de bouwfase. 70% van de totale levenscycluskost volgt daarna met onder meer technisch en bouwkundig onderhoud, energie, facilitaire kosten en einde levenscyclus kosten. 66% van de totale levenscycluskost wordt bovendien bepaald tijdens de ontwerpfase.

Alleen als je start van een slim ontwerp met duurzame materialen en technieken kan je de laagste operationele kost (onderhoud en energie) en de hoogste leefbaarheid garanderen. Wij helpen het bouwteam om samen met alle partners (zoals bouwheer en aannemer) de juiste keuzes te maken. Van Roey Services gaat een resultaatsverbintenis aan over een lange periode om de operationele kost en de leefbaarheid van het gebouw te monitoren, bewaken en optimaliseren.

Onze missie gaat verder dan de oplevering van een gebouw. Wij bouwen langetermijnrelaties met onze klanten door hen maximaal te ontzorgen tijdens het gebruik van het gebouw.

 

Een win-win voor eigenaar, gebruiker én de maatschappij

Een sterke onderhoudsstrategie zorgt voor een hoge voorspelbaarheid. Voor de eigenaar van een gebouw leidt dit tot een lagere onderhoudslast op langere termijn en een hogere voorspelbaarheid van ‘fouten’ die kunnen optreden. De gebruiker krijgt een betrouwbaar, veiliger en bruikbaarder gebouw. Als tot slot ook de eisen die de overheid stelt in het kader van duurzaamheid en energiemanagement worden meegenomen, leidt het ook tot een duurzamer gebouw!

 

Slim onderhoud = onderhoud gebaseerd op metingen

Inzicht in de onderhoudsstaat en het verbruik en gebruik van uw gebouw is een belangrijke hoeksteen in gebouwbeheer. Van Roey Services heeft de competenties in huis om u dat inzicht te bieden aan de hand van een conditiemeting. Lees hier meer over conditiemeting. 

Voor deze conditiemeting gebruiken we een objectieve meetmethode: de NEN2767. Een gecertificeerde inspecteur stelt voor elk element in uw gebouw vast wat de toestand is, wat de eventuele gebreken zijn en wat de omvang ervan is. Zo krijgt een gebouw een score van 1 tot 6. Het rapport dat we opstellen is een ijkpunt voor uw onderhoudsstrategie.

Ook het energieverbruik in uw gebouw kunnen we monitoren.  Op die manier weten wij bijvoorbeeld perfect wanneer een gebouw meer energie verbruikt of onderhoud vergt dan normaal.

Met slimme sensoren en straffe software kunnen we ten slotte de intensiteit van het gebruik van een gebouw van zeer nabij opvolgen en evalueren. Dagelijks facilitair onderhoud kan zo zeer nauwkeurig gestuurd worden.  

 

Slim onderhoud & energiebeheer = maximaal renderende infrastructuur

Wat je als gebouwenbeheerder eigenlijk wilt vermijden is 'correctief onderhoud'. Uiteraard bieden wij een gebruiksvriendelijk registratiesysteem dat ervoor zorgt dat dringende onderhoudsnoden snel en efficiënt door onze techniekers opgelost worden. Maar dit blijft een onvoorspelbare en dure manier van werken. Wij raden u dan ook een meer proactieve aanpak aan die u in staat stelt om uw toekomstige kosten en gebruiksgemak onder controle te houden. 

Dit zijn de verschillende niveaus van ontzorging die we u aanbieden: 

  • Planmatig onderhoud: op basis van een grondige kennis van het gebouw en met een planmatige aanpak houden onze techniekers uw gebouw in goede conditie. Zo vermijdt u onverwachte, dringende interventies en bespaart u kosten. Wij geloven dat dit over de hele levenscyclus van een gebouw de meest kostenefficiënte manier van onderhouden is.   
  • Predictief onderhoud: door met slimme sensoren de intensiteit van het gebruik van uw gebouw te meten kunnen we het planmatig onderhoud bijsturen en verder optimaliseren.
  • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP): aan de hand van de NEN2767 meetmethode kunnen we ook een gefundeerd meerjarenonderhoudsplan uitrollen. Uw gebouw krijgt zo al het nodige technische en bouwkundige onderhoud en Services wordt uw partner in het structureel verlagen van de exploitatiekosten van het gebouw.
  • Onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC): via een OEPC garanderen we u minder energieverbruik, meer hernieuwbare energie, beter onderhouden gebouwen en installaties en meer comfort voor de gebruiker. Ook op het vlak van financiering kunnen we u ontzorgen via een ESCO-formule. Zo zet u grote stappen naar een klimaatneutrale organisatie met minder CO2-uitstoot en een lagere operationele kost. Lees hier meer over OEPC. 

 

Eén contactpersoon

Ons vast team, aangevuld met een sterk netwerk van partners, staat paraat voor alle mogelijke interventies.

Facility managers en gebouweigenaars  hebben steeds een uniek contactpersoon bij Services. We werken over het hele land en zijn 24/7 bereikbaar via een online platform, webapplicaties en een bemand servicecenter. 

De webapplicatie maakt opvolging eenvoudig en geeft u op elk moment een overzicht.  U kan er nieuwe problemen melden, openstaande tickets opvolgen en een budgetrapportering genereren.

Contacteer ons voor meer info.