Plan-MER i.k.v. planologisch attest Staalbeton NV

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij de milieugevolgen van een project of plan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Het goedgekeurd plan-MER dient als een beslissingsondersteunend document bij de verdere besluitvorming omtrent het plan.

 

Raadpleeg het rapport

Raadpleeg de bijlagen van het rapport