Groep Van Roey presenteert: De Dicht-bij-mijn-bedshow!

Eén draai aan het rad van duurzaamheid en je bent meteen mee met al onze actiepunten om de wereld een mooiere plek te maken. Allez, roulez!

De wereld rondom ons verandert … drastisch. Schaarsheid van energiebronnen en grondstoffen, klimaatopwarming, nieuwe technologieën en demografische evolutie zullen de manier waarop wij leven, werken en bouwen op hun kop zetten. Daar moeten wij als eeuwenoud bedrijf op voorbereid zijn. Niets is nog vanzelfsprekend, zeker niet na een tweejarige pandemie. 

Dit alles maakt dat we onze visie op wonen, werken en vrije tijd moeten durven herzien. Vernieuwende concepten als de 15-minutenstad of lokale energiegemeenschappen raken stilaan ingeburgerd. We creëren inclusieve modellen en gebruiken de nodige methodieken om mensen met elkaar te verbinden. Want alleen zo verloopt de verandering snel - samen, recht op het gemeenschappelijk doel af. Lees onze duurzame strategie, breng ze samen met ons in praktijk en maak deel uit van die toekomst!

Ontdek onze andere thema’s

Duurzaamheid

Als groep van bedrijven, als werkgever en als bouwpartner willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt. We hebben immers een duidelijke visie: ‘wij willen de levenskwaliteit van mensen verbeteren door de creatie van leefbare en duurzame omgevingen waar mensen graag wonen, werken, leven en sporten.’

Onze duurzame strategie laat zich samenvatten in 2 grote pijlers. Enerzijds realiseren we maximale klantwaarde met minimale verspilling door efficiënt en zorgzaam te ondernemen. Anderzijds creëren we maatschappelijke en economische waarde door duurzame en toekomstgerichte gebouwen, buurten en energieoplossingen aan te bieden.

Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) als referentiekader engageren we ons om deze duurzame strategie in de praktijk om te zetten door ze te vertalen naar 8 concrete thema’s.

Dit eerste duurzaamheidsrapport geeft een beeld van hoe elk van onze bedrijven deze thema’s op een unieke en geheel eigen manier invult en tegelijk trouw blijft aan de gemeenschappelijke visie om zo de lange termijn doelstellingen van Groep Van Roey waar te maken. 

Download het duurzaamheidsrapport

Doorblader het duurzaamheidsrapport