BIM

de virtuele tweeling

Ook in de bouw- en vastgoedsector is digitalisering een must. Slimme sensoren, intelligente tools, mobiele toestellen en software applicaties kunnen onze productiviteit een boost geven, de groeiende complexiteit managen, vertragingen beperken, oplopende kosten vermijden en veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit verbeteren.

Het Bouw Informatie Model (BIM) is een noodzakelijke stap om al deze uitdagingen te beheren. BIM is een manier van samenwerken waarbij alle betrokkenen van een project samen één 3D-computermodel gebruiken dat alle informatie bevat over planning, kosten, duurzaamheid, materialen, operaties en onderhoud. We creëren als het ware een virtuele tweeling van het gebouw dat we gaan bouwen.

Om het volledige potentieel van BIM waar te maken werken alle stakeholders van in het begin van een project zeer nauw samen. Vanaf de ontwerpfase wordt de volledige levenscyclus in beschouwing genomen en wordt bekeken welke invloed de keuzes van ontwerp, materialen, technieken, … hebben op de leefbaarheid, de operationele kosten, de onderhoudskosten, de energiekosten, over de volgende 30 tot 50 jaar. BIM biedt bovendien de mogelijkheid om vanuit een circulair gedachtengoed vandaag al de juiste keuzes te maken zodat het gebouw op het einde van de levensduur optimaal getransformeerd kan worden.  

De voordelen zijn legio

Door de visualisatie voelt de klant zich veel sneller en beter betrokken bij het bouwproces. Hierdoor kunnen we nog meer “op maat van en naar de wens van” de klant bouwen.

BIM stimuleert een geïntegreerd project waarbij iedere medewerker altijd een helder zicht heeft op het totaalproject. Informatie is voor iedereen beschikbaar en kan op elk moment geraadpleegd worden, wat de efficiëntie in elke fase verhoogt, de faalkost verlaagt en aanleiding geeft tot kortere uitvoeringstermijnen.

De toekomst is nu

Bij groep Van Roey is het onze ambitie om elk project twee keer te bouwen: één keer virtueel met BIM en één keer in ’t echt. Dit vraagt een andere manier van werken van onze medewerkers én van onze partners. Dat zo een verandering niet vanaf dag 1 volledig geadopteerd is, is normaal maar we bouwen wel elke dag stap voor stap aan de verdere digitalisering van onze organisatie en onze sector. We vinden het ook belangrijk om onze partners te sensibiliseren over het belang van BIM en kennisdeling en organiseren hier regelmatig evenementen rond. 

In deze referentieprojecten pasten we BIM al toe in verschillene deelaspecten van het project: