aquiferopslagsysteem in het National Maritime Museum - Greenwich (UK)
Projectnaam: 
National Maritime Museum
Bouwheer: 
Royal Museums Greenwich
Oplevering: 
2011
Ligging: 
Greenwich (UK)
Sector: 
Cultuur

Aquiferopslagsysteem voor verwarming en koeling

Greenwich (UK)

Sinds 2011 wordt in de zuidvleugel van het National Maritime Museum, dat deel uitmaakt van de Royal Museums Greenwich groep, de koeling en verwarming (deels) geleverd door een aquiferopslagsysteem.

Een aquifer - van het Latijnse aqua en ferre: water en dragen - is een watervoerende laag in de ondergrond. Bij aquiferopslag wordt gebruik gemaakt van die watervoerende laag om warmte of koude op te slaan. Het systeem wordt toegepast voor het opslaan van zowel koude als lage temperatuur. Hierbij wordt in de winterperiode grondwater opgepompt uit één of meer warme bronnen, vervolgens wordt de warmte die is opgeslagen in het grondwater gebruikt voor verwarmingsdoeleinden, waarna het afgekoelde grondwater wordt teruggebracht in de aquifer via koude bronnen. In de zomerperiode verloopt het proces in omgekeerde richting. Koud grondwater wordt opgepompt uit de koude bronnen, gebruikt voor koeling en vervolgens wordt het opgewarmde grondwater weer geïnfiltreerd in de warme bronnen.

​IFTech zorgde voor een aquiferopslagsysteem (met warmtepomp) met: een verwarmingsvermogen van 300 kW en een koelvermogen van 350 kW. Meer informatie op de webiste van IFTech.