BKO en gemeentemagazijnen - Zwijndrecht
Projectnaam: 
BKO en gemeentemagazijnen
Bouwheer: 
Gemeente Zwijndrecht
Architect: 
Architectenbureau Haerinck-Van Meirhaeghe
Aannemer: 
Algemene Bouw Maes
Groepsbedrijven: 
Algemene Bouw Maes
Oplevering: 
december 2019 & omgevingswerken in maart 2020
Ligging: 
Zwijndrecht
Oppervlakte: 
1.630m²
Sector: 
Lokale besturen
Zorg

Buitenschoolse kinderopvang en gemeentelijke magazijnen in één duurzaam gebouw

Zwijndrecht

Algemene Bouw Maes plaatste voor de gemeente Zwijndrecht een nieuw gebouw in de Laarstraat, tussen basisschool Het Laar en de technische dienst van de gemeente. Daarin kregen zowel kinderopvang Kozze als de nieuwe magazijnen van de technische dienst onderdak. Een openbaar dossier waarin de samenwerking tussen de aannemer, de bouwheer en de architect vlot en constructief verliep. Architectenbureau Haerinck-Van Meirhaeghe tekende een veelzijdig ontwerp rekening houdend met de beperkte oppervlakte van de site.

De magazijnen en de kinderopvang staan rug-aan-rug:

  • Het oude magazijn achteraan werd afgebroken en vervangen door drie magazijnmodules, georiënteerd in de richting van de technische dienst. Dankzij de centrale parking kan de open opslagruimte optimaler gebruikt worden en hebben de buren minder overlast van de vrachtwagens. 
  • De buitenschoolse kinderopvang richt zich op de naburige schoolsite en biedt plaats aan 80 kinderen. De opvang situeert zich op het gelijkvloers. De speeltuin van Kozze wordt gedeeld met de naburige school en tijdens het weekend voor iedereen open gesteld. De koer bevindt zich een meter boven het maaiveld waardoor de kinderen spelen op een verhoogd balkon met zicht op hun onmiddellijke omgeving. Op de verdieping zijn er vergaderzalen en een consultatieruimte voor Kind & Preventie. Er is parkeergelegenheid voor ouders, leerkrachten en personeelsleden. De kinderen en hun begeleiders kunnen via een paadje naar school wandelen en er is een zachte verbinding aangelegd met het groengebied ’t Zwen.

De gemeente koos voor een duurzaam bouwproject met een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag). Hiervoor werd verschillende keren tot op 149 meter diepte geboord, om zo de warmte-uitwisseling met de bodem te activeren.  Deze vorm van ondiepe geothermie is economisch rendabel en biedt een oplossing voor zowel verwarming als koeling. Dankzij dit BEO-veld is er in de Kozze geen enkele toevoer van gas of mazout nodig voor de verwarming van het gebouw. Op het dak werden zonnepanelen geplaatst en er zijn ook enkele groendaken.

Voor de aannemer lag de grootste uitdaging in de nieuw te realiseren bufferriolering van 110m lang die water van het stationsplein en de Laarstraat naar de Laarbeek moet evacueren.  Algemene Bouw Maes plaatste er betonkokers van ongeveer 15 ton op een diepte van 4m. Daarbovenop kwam een nieuwe fietsstraat in uitgewassen beton. Een veilige route voor kinderen om langs de Laarbeek naar de school en de kinderopvang te  fietsen.

Dit is een mooi totaalproject waar de gemeentelijke kinderopvang en magazijnen samen onderdak kregen in een duurzaam gebouw. Gelegen op een veilig te bereiken site met oog voor de groene omgeving.

Meer lezen?