Campus Luitenant Coppens - Brasschaat
Bouwheer: 
Gemeente Brasschaat
Architect: 
Poponcini & Lootens IR-architecten
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Van Roey Vastgoed
Oplevering: 
2017
Ligging: 
Brasschaat
Oppervlakte: 
38.000 m²
Sector: 
Kantoor
Lokale besturen

Brasschaat

De Lt. Coppenskazerne was militair domein aangekocht door de gemeente Brasschaat. Delen van deze site werden herbestemd tot natuurgebied en tot KMO-zone. Het kazernegebouw werd omgebouwd tot bedrijvencampus.

Dit project is tot stand gekomen in een PPS-constructie. Het projectmanagement verliep via een stuurgroep, op zijn beurt ondersteund door verschillende werkgroepen. Van bij het begin is er ruim aandacht geschonken aan de kwaliteit van de site. De aanwezigheid van historische gebouwen en de bestaande ruimtelijke structuur vormden de basis voor de ontwikkeling. Eenheid stond centraal.
Missie geslaagd! Deze referentie kreeg een voorbeeldfunctie in het “Ideeënboek kwalitatieve bedrijventerreinen”.

Met een minimum aan structurele ingrepen werd de Lt. Coppens kazerne verbouwd tot een hedendaags kantoorgebouw. Het paradeplein werd getransformeerd in een groene patio. De nieuwe bedrijfsgebouwen met sobere vormgeving sluiten aan bij de bestaande militaire architectuur. De bedrijfshallen zijn hoog zodat het plaatsen van standen mogelijk is. De cafetaria kreeg de verwachte lounge allures. Het optimaal ruimtegebruik biedt voldoende ontwikkelingsperspectieven naar uitbreiding in de toekomst.

Het was een zoektocht naar evenwicht tussen de economisch behoeften en de groene en de ruimtelijke kwaliteit. Dit laatste werd onder andere gerealiseerd via een optimaal ruimtegebruik, de groene buffer, de wadi met bluswatervoorraad voor de brandweer en de installatie van zonnepanelen. In een tweede fase werd ook een koelgroep toegevoegd. 

Ook mobiliteit en een goede circulatie stonden hoog op de agenda. Er werd gekozen voor goed bereikbare los- en laadkades, een 3-lagig parkeergebouw geïntegreerd op het groene paradeplein en parkeren op de nieuwe bedrijfshallen in de KMO-zone. Bovendien zijn de nieuwe bedrijfshallen CO2-neutraal.
De succesvolle aandacht voor duurzaamheid werd bekroond met een finaleplaats op de Liveable Communities Award 2013 in de categorie ‘Socio-Economic projects’.

Succes is verzekerd dankzij de intensieve samenwerking van alle partijen, de uitgekiende ontwikkeling, de efficiënte coördinatie, het kwaliteitsvol uitvoeren en het uitgebalanceerde onderhoud.