De Nieuwe Dokken - Gent
Bouwheer: 
Schipperskaai Development ( Van Roey Vastgoed-Caaap)
Architect: 
Stéphane Beel, BLAF architecten, Onix architecten, DENC!-STUDIO, MAAT-ontwerpers, eld architecten
Aannemer: 
TV Groep Van Roey - Algemene Bouw Maes - Artes Depret
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Van Roey Vastgoed
Algemene Bouw Maes
Architon
Oplevering: 
vanaf 2020
Ligging: 
Gent
Oppervlakte: 
56.780 m²
Sector: 
Kantoor
Parking
Retail
Wonen
Zorg

Een bruisende buurt aan het water

Gent

Stadsvernieuwing

Het noorden van Gent ondergaat een ware metamorfose. Schipperskaai Development, een consortium bestaande uit CAAAP en Roey Vastgoed geeft - samen met de stad Gent - een nieuwe bestemming aan de buurt rond de kades. Een PPS of Publiek Private Samenwerking waarbij De Oude Dokken die deel uitmaken van het rijke, industriële verleden van de stad plaats ruimen voor nieuw leven. Het woon- en leefproject De Nieuwe Dokken, aan de oostzijde van het Handelsdok, wordt een van de eerste realisaties rondom de dokken. 

Er komen ongeveer 400 nieuwe woningen, kantoor- en handelsruimten, moestuintjes en parken en ook openbare voorzieningen zoals een sporthal, een school en een kinderdagverblijf. Langs de wandelkade komen er gezellige horecazaken, kleinere handelszaken en promenades. Een groot deel van de site blijft autovrij. Voetgangers en fietsers staan er centraal en kunnen via de autovrije bruggen oversteken naar de binnenstad. Eentje ervan is al in gebruik, de Bataviabrug. De andere twee bruggen komen later.

Duurzaamheid: circulaire economie & ESCO

De Nieuwe Dokken is een pionier op het vlak van duurzaamheid. Er komen maatregelen om minder drinkwater te verbruiken. Een derde van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen. De technologie daarvoor heet Zawent (Zero Afvalwater met Energie- en Nutriënten Terugwinning). Door waardekringlopen te sluiten van energie, water en voedingsstoffen gaan kostbare grondstoffen niet verloren en wordt maximaal ingezet op circulaire economie.

De Nieuwe Dokken zet circulaire concepten om in praktijk maar, gaat zelfs een stap verder. Om alle duurzame initiatieven te bouwen en te exploiteren werd DuCoop opgericht, een duurzaamheidscoöperatieve. DuCoop is een ‘Energy Service Company’ of ESCO dat duurzame energie en warmte levert zonder dat eigenaars persoonlijk moeten investeren in de installatie. Ze kopen als het ware verwarming als een service. Wie in De Nieuwe Dokken komt wonen of er een zaak uitbaat, verwerft automatisch één aandeel van DuCoop. Wanneer de coöperatieve meer dan 6% winst maakt, wordt die uitgekeerd aan de aandeelhouders (in de vorm van een korting op de energiefactuur).  

Op vlak van de binnenruimten, worden er afwerkingspakketten aangeboden die de cradle-to-cradle filosofie volgen. Dankzij die pakketten, kunnen klanten kiezen voor materialen met een lage ecologische voetafdruk en wordt de filosofie van de wijk doorgetrokken tot in het interieur.

De Nieuwe Dokken is één van de meest ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten die Gent ooit gekend heeft. Het volledige project verloopt in vier fasen. Het Dek en De Faar, onderdelen van het centraal veld (fase 1), werden opgeleverd in 2020.

Meer weten over dit project?

  • Architon leverde trappen en gevelelementen voor Het Dek (fase 1 van het project)
  • Copyright interieurfoto's : Yannick Milpas