De Waterduivel - Mechelen
Bouwheer: 
Stad Mechelen
Architect: 
HUB
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Oplevering: 
2019
Ligging: 
Mechelen
Oppervlakte: 
18.000 m²
Sector: 
Kantoor
Lokale besturen

Nieuw gebouw voor brandweer en stadsdiensten

Mechelen

Nieuwe kazerne

In 2017 wees het schepencollege van Mechelen de bouw van een nieuwe brandweerkazerne toe aan Van Roey. Er werden vier offertes ingediend en het winnende ontwerp werd door een jury geselecteerd. De kazerne is operationeel sinds eind 2019.

De inplanting van kazerne “de Nekker” gebeurde op een terrein van ca 18.000 m² naast de Nekkerhal. De nieuwbouw huisvest niet enkel de brandweer, maar ook de uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen. Het stadsmagazijn betrekt het grootste deel. In de kazerne is plaats voor een 40-tal medewerkers (brandweermannen en administratief personeel).

De brandweer en uitvoeringsdienst hebben een gezamenlijke inkom en parking. De brandweerkazerne omvat een kantoorgebouw met 5 bouwlagen, een voertuigenhal die volledig overspannen is, dus zonder palen of stutten die het snel uitrukken zouden belemmeren. Bovenop de voertuigenhal zijn er een fitnessruimte en een sporthal. In het kantoorgebouw zijn ook meerdere slaapkamers. Het project telt ook enkele ateliers, een oefentoren en -terrein.

Van Roey Services ontzorgt

In dit dossier zal Van Roey gedurende 25 jaar de ganse infrastructuur (brandweerkazerne en stadsdiensten met een investeringswaarde van € 24 miljoen) ter beschikking stellen aan de Stad Mechelen die hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding betaalt. Een mooi voorbeeld van een ESR-neutrale off-balance financiering waarbij een groot stuk van het risico bij de private partij zit (op het vlak van bouwkundige en technisch onderhoud). Hiervoor richtte Van Roey een SPV op en werkt het zowel samen met AG Real Estate voor de financiering als met Van Roey Services voor het volledige bouwkundige en technische onderhoud van de site. Van Roey Services staat bovendien ook in voor de energierapportage van het complex. Dankzij de keuze voor een DBFM-procedure (Design, Build, Finance & Maintain) is er slechts één aanspreekpunt voor de opdrachtgever waardoor die zich kan blijven focussen op zijn kerntaken.

Duurzame keuzes

Omwille van de klimaatambities van Mechelen is dit kantoorgebouw een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal). Het is de ambitie om de ruimte die vrijgekomen is na de sloop van de voormalige kazerne in te richten als buurtpark, waar ontmoeting, ontspanning, sport en spel centraal staan. Een oppervlakte van 1 ha park wordt daarbij als richtinggevend beschouwd. Het park moet een meerwaarde betekenen voor zowel de (nieuwe) bewoners als de omgeving. Als referentieprojecten verwijst de stad naar park Donkerlei of het Caputsteenpark.

Meer info over het project, leest u hier: