Dorpskernvernieuwing Meerle - Meerle
Projectnaam: 
Dorpskernvernieuwing Meerle
Bouwheer: 
Van Roey Vastgoed
Architect: 
Omgeving en LV-architecten
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Van Roey Vastgoed
Ligging: 
Meerle
Sector: 
Lokale besturen
Onderwijs

Vernieuwde, aantrekkelijke dorpskern

Meerle

Meerle, een rustig dorp met beschermd dorpsgezicht en een bloeiend verenigingsleven kampt met de uitdagingen van een kleine plattelandsgemeente. Dalende dienstverlening, minder jonge gezinnen en een beperkte bereikbaarheid. Daarom zocht het stadsbestuur van Hoogstraten naar een publieke partner om een nieuwe invulling te geven aan het dorpscentrum. Van Roey Vastgoed haalde de opdracht binnen voor de creatie van een vernieuwde en aantrekkelijke dorpskern.
Het project “Meerle, ons dorp” moet zorgen voor een economische en sociaal-culturele versterking van het dorp. Er werd een uitgebreid participatietraject met de inwoners opgezet om samen een visie uit te werken voor het dorp. Het ontwerp van architectenbureaus Omgeving (voor het publieke luik) en LV-architecten bouwt dan ook verder op de visie die in verschillende bewonerssessies tot uiting kwam. De publiek-private samenwerking omvat drie zones: zone Raadhuis, zone Weeshuis en zone Pastorij.
In de zone Raadhuis zal Van Roey de voormalige basisschool voor de leerjaren 4, 5 en 6 samen met het omringende openbaar domein onder handen nemen. Het wordt meer dan ooit een cluster voor het gemeenschapsleven;

  • In het oude schoolgebouw vinden straks jeugdhuis Den Dorpel, de meisjeschiro en de kinderopvang van Stekelbees hun plaats.
  • Er komt een nieuwe polyvalente ruimte die ook als vergader- of activiteitenlocatie voor andere verenigingen kan dienstdoen.
  • De voormalige speelplaats wordt toegankelijk gemaakt en biedt, na de uren van Stekelbees, een leuke plek voor jong en oud. Het zal ook als terrasruimte voor het jeugdhuis gebruikt worden.
  • Achter het schoolgebouw blijft de groene activiteitenzone behouden, maar deze krijgt een grondige facelift. De huidige speelterreinen worden behouden en aangevuld met avontuurlijk speelgroen en een skateplein.

Ook de omgevingsaanleg van het gemeenteplein (zone Weeshuis) zit mee in de opdracht.

De werken zouden binnen enkele maanden afgerond zijn.