Gare Maritime - Brussel
Projectnaam: 
Gare Maritime
Bouwheer: 
Extensa
Architect: 
Neutelings-Riedijk
Oplevering: 
IFTECH installatie: 2020
Ligging: 
Brussel
Sector: 
Cultuur
Kantoor
Retail

Gare Maritime - overdekte stad in Brussel

Brussel

Geothermische installatie IFTech

Het project Gare Maritime betreft de bijzondere renovatie van het voormalige monumentale goederenstation op de site Tour & Taxis in Brussel. Het Nederlandse bureau Neutelings Riedijk transformeerde het tot een bruisende, overdekte wijk van maar liefst 75.000m² of acht voetbalvelden groot. Gare Maritime omvat winkels, kantoren en horeca en een centrale open promenade waar evenementen georganiseerd kunnen worden.

In dit gebouw heeft IFTech een geothermische installatie geplaatst. In het najaar van 2018 begon IFTech met het boren van de KWO bronnen. KWO staat voor Koude en Warmte Opslag door middel van een open geothermisch systeem. Uit de bronnen wordt grondwater onttrokken en afhankelijk van de vraag van het gebouw, wordt dit water gekoeld of verwarmd afgevoerd naar de andere bronnen.

Jaarlijkse besparing van 500 ton CO2

Het oorspronkelijke ontwerp omvatte 24 boringen. Een proefboring in een dieper gelegen laag van de bodem, bevestigde het vermoeden dat er in die diepere laag meer grondwatercapaciteit is. Daarom besliste IFTech alle boringen tot op die diepte te doen en kon het aantal KWO-bronnen gereduceerd worden van 24 tot 10 stuks. Gare Maritime kreeg vijf koude en vijf warme bronnen. Tijdens zomermaanden kan er gekoeld worden met koud water uit de koude bronnen (passieve koeling) en wordt gebouwwarmte geïnjecteerd in de warme bronnen. In de winter keert het systeem om. Er is een centrale technische ruimte waarin alles opgevolgd kan worden. Hier staat ook een warmtewisselaar met een vermogen van 1.4 mega watt voor de temperatuur-uitwisseling tussen de ringleiding met gebouwwater en de KWO-bronnen zelf. Zo worden de kantoren en retailzones zelf geklimatiseerd met behulp van deze geothermische ringleiding, die gevoed wordt via het open bronsysteem en waarop individuele warmtepompen aangesloten worden. Koeling gebeurt dus integraal passief en verwarming steeds via de tussenkomst van deze warmtepompen.

Dankzij de geothermische installatie wordt er jaarlijks ongeveer 200.000m³ water verwarmd en afgekoeld op een ecologische manier. Er wordt zo tot 70% CO2 bespaard in vergelijking met een conventionele installatie. Dat is een besparing van 500 ton CO2 per jaar.

Een primeur

Normaal gezien wordt een KWO-installatie geplaatst in zand- of krijtlagen. Initieel werd uitgegaan van een KWO-installatie in een watervoerende laag op een diepte van 60 meter. Na onderzoek bleek een bron in het diepere gesteente, de sokkel genaamd, een grotere capaciteit te hebben. Zo werd met dit project letterlijk een nieuwe bron van energie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeboord, een absolute primeur.

De keuze voor deze installatie van IFTEch past binnen de visie op duurzaamheid van de bouwheer. Ze werd mee gevalideerd in de BREEAM-assessment-methodiek die op Gare Maritime toegepast werd.

Begin 2021 werd het volledige project opgeleverd.

  • Video met uitleg over de werking van de installatie vind je hier.
  • Foto's gebouw: © Extensa