GO! BS De Parel - Niel
Bouwheer: 
Gemeente Niel
Architect: 
A33 Architecten
Aannemer: 
Van Roey
Onderhoud: 
Van Roey Services
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Staalbeton
Oplevering: 
december 2019 (kleuterschool) - najaar 2020
Ligging: 
Niel
Sector: 
Cultuur
Onderwijs

Een duurzame totaalproject: GO! BS De Parel

Niel

DBM-opdracht voor GO! De Parel

In Niel bouwde Van Roey in opdracht van de gemeente een duurzame, multifunctionele scholensite. De vereisten voor deze DBM-opdracht waren niet min. Verschillende doelgroepen moesten er hun plekje krijgen. De renovatie en nieuwbouw moesten het waardevolle karakter van de oude schoolgebouwen en het dorpsgezicht in de dreef respecteren. Bovendien moest het bijzonder unieke groengebied van de kleuterschool optimaal behouden blijven. Het architectenbureau a33 en landschapsontwerper Omgeving slaagden erin al deze eisen in één ontwerp te gieten. Aannemer Van Roey stond  in voor de werken en Van Roey Services zorgt sinds oplevering voor het volledige bouwkundig en technisch onderhoud van de site van GO! basisschool De Parel.

Renovatie en nieuwbouw

De kleuterschool, lagere school en buitenschoolse kinderopvang werden drie afzonderlijke gebouwen rondom een groene speelruimte.

  • De vroegere lager school werd gerenoveerd voor de klassen van het eerste tot het derde leerjaar. De school werd in de hoogte uitgebreid met ruimte voor de Academie voor muziek & woord en een lokaal voor het jeugdatelier van de Kunstacademie. Elk met een eigen toegang. Onder de centrale speelplaats is een fietsenstalling voorzien.
  • De buitenschoolse kinderopvang “De Speelberg” is gehuisvest in het gerenoveerde gebouw van de vroegere kleuterschool. Hier zijn nu ook de kantoren van de administratie en directie van de gemeentelijke basisschool gehuisvest.
  • De kleuters kregen een gloednieuw gebouw met een moderne, multifunctionele turnzaal. Aan bergruimte is er in de kleuterschool zeker geen gebrek dankzij de praktische kastenwanden tussen de gang en de klaslokalen. Ook de vensterbanken zijn omgetoverd tot mooie zitbanken met extra opbergvakken. De perfecte aansluiting met muren en ramen is een mooi detail dat het geheel echt af maakt.

Duurzame keuzes

Op de volledige site gaat er speciale aandacht naar het gebruik van duurzame materialen en technieken zoals een goede isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en hergebruik van regenwater. Dit maakt het tot een BEN of ‘bijna energieneutraal’ project.

Het gaat hier om een unieke locatie waar de schoolkinderen nog in het bos kunnen spelen. De bouwheer wilde deze groene ruimte zeker behouden. Tijdens de bouwfase moest de werfinrichting dan ook rekening houden met de aanwezige bomen.

Een Minder Hinderplan

Het nieuwe gebouw werd gefaseerd opgetrokken omdat de school open bleef tijdens de werken.  Dit vergde een secure planning en coördinatie! Gedurende de volledige doorlooptijd van de werken, werd er dankzij een Minder Hinderplan zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de schoolgaande kinderen, ouders en omwonenden.

De oplevering van de nieuwbouw voor de kleuterschool gebeurde in december 2019. Eddy Soetewey, schepen van Onderwijs in de gemeente Niel zegt daarover: “Ik ben bijzonder verheugd met de nieuwbouw en wil graag de bouwgroep Van Roey feliciteren. Van Roey respecteerde de afgesproken timing, waardoor de kleuters van GO! BS De Parel minder dan een jaar moesten wachten om hun nieuwe leeromgeving te ontdekken.”  Ook de andere 2 gebouwen waren klaar binnen de vooropgestelde timing, in de zomer van 2020.

Ontzorgen

Het bouwkundig en technisch onderhoud van de site voor de komende twintig jaar is in handen van Van Roey Services. Zo monitoren zij, bijvoorbeeld, de werking van het ventilatie- en verwarmingssysteem. In geval van een storing, krijgt hun Service Desk een melding en kan er snel ingegrepen worden. Ook advies inzake het aankopen van nieuwe materialen en preventief onderhoud van het gebouw, zijn diensten die in het meerjarenplan opgenomen werden. Een totaalpakket vanuit een 24/7 service met als doel de school te ontzorgen zodat die zich kan focussen op haar pedagogisch project.

GO! BS Niel is een project waar uitdaging en toekomstvisie hand in hand gaan, een mooie realisatie die onze slogan ‘bouwen met mensen’ helemaal waar maakt.