GO! Het Laar - uitbreiding van de school - Zwijndrecht
Projectnaam: 
Het Laar
Bouwheer: 
GO! Antwerpen
Architect: 
HASA Architecten
Aannemer: 
Algemene Bouw Maes
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Algemene Bouw Maes
Oplevering: 
2019
Ligging: 
Zwijndrecht
Oppervlakte: 
2.077m² (gebouw) - 4.595m² (met buitenaanleg)
Sector: 
Onderwijs

GO! Het Laar - uitbreiding van de school

Zwijndrecht

Basisschool ‘Het Laar’ behoort tot de GO! scholengroep Antwerpen en ligt naast de natuurzone rond de Laarbeek in Zwijndrecht. Een deel van haar gebouwen was verouderd. In 2019 opteerde de school voor een nieuwbouw met de expliciete vraag om de verbinding met de groene zone te bewaren. ‘HASA Architecten’ tekende een ontwerp waarin de verschillende functies zich naar het groen richten en het zicht op de natuur gevrijwaard blijft. De bouwzone werd beperkt tot een strook langs de straat en de bestaande bomen konden behouden blijven. Via een openbare aanbesteding, werd het project gegund aan Algemene Bouw Maes.

Uitdagingen

Bouwen in de omgeving van een school vraagt altijd om een gecoördineerde en overwogen aanpak. Het project lag net naast een schoolstraat. Gemo­toriseerd ver­keer wordt er aan het begin en einde van de schooldag geweerd. Bovendien mocht de torenkraan – omwille van veiligheidsredenen - niet over de speelplaats en over de spoorlijnen van Infrabel draaien. Om die reden werd een zoneringssysteem geïnstalleerd op de torenkraan. Dat zorgt ervoor dat dat de kraan met zijn lasten over bepaalde, op voorhand ingestelde zones niet kan draaien.

Tijdens het volledige bouwproces konden de leerlingen en leerkrachten terecht in containerklassen. Die stonden in de zone waar de gemeente Zwijndrecht een nieuwe fietsstraat zou aanleggen. De aannemer kon de bouwtijd inkorten en er zo voor zorgen dat er tijdig met de bufferriolering en nieuwe wegenis in die zone kon gestart worden.

Een nieuwe gebouw voor GO! Het Laar

De nieuwbouw omvat een uitbreiding voor de lagere school, een nieuwe refter en een nieuw onderkomen voor de administratie. De administratieve functies en de refter kregen een plek in aparte volumes op het gelijkvloers. De administratieve functies liggen aan de voorzijde van het gebouw. De refter is autonoom bruikbaar en ook naschools inzetbaar.

De gevraagde klassen werden op de verdieping voorzien in een volume dat beide gelijkvloerse volumes verbindt. Dit zorgt voor verspringingen van het volume in de voor- en achtergevel en die verzachten de schaal van het gebouw ten opzichte van de omgeving. Bovendien dragen ze bij tot de ruimtelijkheid van de klassenvleugel zelf: in plaats van één langgerekte gang ontstaat een boeiende circulatieruimte die centraal extra ruimte krijgt. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat er gelijkvloers een moderne buitenruimte ontstond die zowel een overgangsruimte is waar ouders na schooltijd hun kinderen kunnen opwachten als een overdekte speelplaats voor de lagere school. Op de verdieping is ter hoogte van de verspringingen ook telkens een terras voorzien. Deze terrassen zorgen voor extra daglicht, zon in de klassengang en een mooi zicht op de omgeving. De terrassen bieden bovendien extra onderwijsmogelijkheden. Dankzij de variatie aan buitenruimtes en het behoud van de bomen, wordt de buitenruimte niet als één groot geheel ervaren maar meer als een combinatie van een aantal kleinere, geborgen plekken.

Verder werd er geopteerd voor duurzame materialen die het les geven ondersteunen en bestand zijn tegen intensief gebruik. Alle lokalen hebben ledverlichting en de zuidwest gerichte klaslokalen hebben automatische zonnewering. In elke klas zijn de faciliteiten voorzien om te kunnen werken met digitale borden.

Het Laar is een schoolgebouw dat rekening houdt met de hedendaagse noden van het onderwijs maar ook met het welzijn van de leerlingen en het personeel. Een plek waar het fijn leren en werken is!

Meer lezen? HASA architecten website.