Het GielsBos - Gierle
Bouwheer: 
vzw Het GielsBos
Architect: 
Dierendonckblancke Architecten
Aannemer: 
vanhout.pro
Oplevering: 
2016
Ligging: 
Gierle
Sector: 
Zorg

Het GielsBos

Gierle

vanhout.pro bouwt voor Het Gielsbos 22 nieuwe woonpaviljoenen in een publiek toegankelijke parkomgeving van 85ha. De bouwwerken worden gespreid over verschillende jaren, zodat ook tijdens de werkzaamheden zorg op maat kan geboden worden aan 287 personen met een verstandelijke beperking.

Een doordachte werfinrichting is noodzakelijk voor het aan- en afvoeren van materialen. Het park wordt doorkruist door een druk gebruikt fietspad, passerende recreanten en bewoners. Ook met de te behouden bomen en verhardingen moeten we rekening houden.

De realisatie van fase 2 - waarin vanhout.pro pilootaannemer was- is in die mate goed verlopen dat Het GielsBos besliste om fase 3 en 4 niet aan te besteden, maar deze in uitbreiding te bestellen bij ons. 

De gebouwen zijn zowel binnen als buiten opgetrokken in zichtmetselwerk. Alle ter plaatse gestorte betonelementen worden bekist in een ruwe multiplexbekistingen, waardoor ze een bepaalde zichtbaar blijvende oppervlakte-textuur vertonen. De daken zijn opgebouwd uit prefab houten dakpanelen. In het project worden zowel houten als aluminium raampartijen toegepast.

Binnen in het gebouw wordt veel zichtbaar houtwerk toegepast. Alle maatmeubilair werd geproduceerd in onze eigen schrijnwerkerij/meubelmakerij.