Huurwoningen Viaductdam - Antwerpen
Bouwheer: 
Maatschappij voor Sociale Woningbouw ABC
Architect: 
A33 Architectenvennootschap
Aannemer: 
Artem
Groepsbedrijven: 
Artem
Oplevering: 
2015
Ligging: 
Antwerpen
Sector: 
Wonen

Een nieuwe impuls voor Antwerpen

Antwerpen

Park Spoor Noord zorgt voor een nieuwe impuls voor de noordelijke wijken van Antwerpen. De openbare ruimte wordt immers hierdoor op grote schaal geherdefinieerd. Ook de wijk ‘Dam’ is fundamenteel aan het veranderen: van een industrieel verleden naar een toekomst vol wonen. Nu de buurt in opmars is, stijgt ook de vraag naar woningen.

Daarom gaf de sociale huisvestingsmaatschappij ABC de opdracht 33 woongelegenheden te bouwen vlakbij het park. Om plaats te maken voor de huurappartementen, werden de bestaande units met de grond gelijk gemaakt.

Het project houdt rekening met een mogelijke evolutie van de onmiddellijke omgeving. Als dit toekomstscenario gerealiseerd wordt, kan er een meerwaarde ontstaan voor het project én de buurt, maar ook zonder een ontwikkeling van de buurt in de voorgestelde zin blijft de oplossing voor het specifieke perceel stedenbouwkundig en architecturaal aanvaardbaar en waardevol.

Voor het binnengebied werd geopteerd voor een semi-private sfeer en veel gemeenschappelijke open ruimte. Een hoofdcirculatiepad start vanaf de Viaduct-Dam en gaat naar de achterin gelegen woningen. Een afwisseling en verstrengeling van verschillende materialen geeft de (stroken)zonering aan: de circulatie, de private terrassen, het gemeenschappelijk groen. De groene zones werden verschillend ingericht: andere beplanting, andere bezonning/beschaduwing, andere meubilering. Het binnengebied vormt een groene long voor het hele (grotere) gebouwenblok, dat uitstraalt tot aan de randen ervan.