Karel de Grote Hogeschool Campus Zuid - Antwerpen
Bouwheer: 
Karel de Grote Hogeschool
Architect: 
RAU - Stramien
Aannemer: 
vanhout.pro interieur
Oplevering: 
2016
Ligging: 
Antwerpen
Oppervlakte: 
35.000 m²
Sector: 
Onderwijs

Karel de Grote Hogeschool Campus Zuid

Antwerpen

De nieuwe KDG Campus Zuid, tegenover het justitiepaleis, groepeert verschillende opleidingen, en de algemene diensten en de studentenvoorzieningen van de Karel de Grote Hogeschool. Ze biedt vanaf 2016 plaats aan 5.500 studenten en 500 docenten.

De nieuwe campus is een boeiende combinatie van oud en nieuw, een transparante en overzichtelijke campus waar ontmoeting centraal staat, zowel tussen student en docent, tussen oude en nieuwe architectuur, als tussen school en buurt. De campus is geen eiland, maar een onderdeel van de wijk.

De bestaande gebouwen op de terreinen van de voormalige koekjesfabriek “Biscuiterie Parein” werden gedeeltelijk gerenoveerd en verder vervangen door nieuwbouw. De belangrijkste delen van het fabriekspand blijven behouden en krijgen een nieuwe bestemming als leslokalen, mediatheek en kantoren. Aan de Troonplaats en de Brusselstraat worden delen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierdoor wordt extra plaats gemaakt voor aula’s, cafetaria, sportzaal en studielandschappen. Er wordt met respect omgegaan met de cultuurhistorische waarden van de historische gebouwen, de oude structuren van de voormalige fabriek blijven voelbaar.

Het bouwprogramma ondersteunt en stimuleert kwaliteitsvol onderwijs: een centrale onthaalruimte, een brede waaier multi-inzetbare onderwijs- en praktijklokalen, een hedendaagse mediatheek en studielandschap, meerdere  aula’s…

Een centraal binnenplein geeft het geheel licht en lucht en vormt het hart van de campus. Het geeft toegang tot de school zelf, en ook tot het open leercentrum, dat zich uitstrekt over de verdiepingen aan de Troonplaats. Het leercentrum biedt de studenten een inspirerend onderwijskader en een mooi panorama op de stad.

Bovendien zet de hogeschool ook maximaal in op duurzaamheid, onder meer in het watergebruik, het licht en het afvalbeheer.

In deze eerste samenwerking kreeg vanhout.pro interieur de opdracht de nieuwe campus in te richten met maatmeubilair: kitchenettes, balies, pupiters, vaste kasten, werktabletten en zitmeubelen.