Port of Antwerp Bruges -
Projectnaam: 
Port of Antwerp Bruges
Bouwheer: 
Port of Antwerp Bruges
Onderhoud: 
Services
Groepsbedrijven: 
Services
Sector: 
Industrie

Hoe duurzaam onderhoud de lifecycle cost drukt

Wist je dat zo’n 70 % van de kosten voor een gebouw in de jaren ná de oplevering de kop opsteken? Als bouwheer wil je die kosten natuurlijk correct kunnen inplannen (en graag ook zo laag mogelijk houden). De oplossing? Een doortastend onderhoud, gekoppeld aan een secure conditiemeting, uitgevoerd door een erkend inspecteur. Dat is exact wat Van Roey Services nu voor bouwheer Port of Antwerp realiseert!
Bonte mix van technologie en erfgoed

Xavier Jordens , Facility Manager bij Port of Antwerp Bruges vat het treffend samen: “Het gebouwpatrimonium van Port of Antwerp Bruges omvat enkele honderden dienstgebouwen, verspreid over de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Het betreft administratieve gebouwen (Havenhuis), technische gebouwen (radartorens, datacenter, mechanismegebouw voor de sluis…), loodsen, schuilhuizen en gebouwen die tot onroerend erfgoed behoren.”
Dit patrimonium wordt nu door Van Roey Services geïnventariseerd en conditioneel gescand, geheel volgens de regels van de kunst, om er een optimaal efficiënt onderhoud mogelijk te maken.

Van Roey Services: Up for the Job!

Een dergelijk omvangrijke en complexe taak besteed je natuurlijk niet uit aan gelijk welke onderhoudspartner. Je hebt iemand nodig die zowel de schaal, als de techniciteit ervan perfect begrijpt… en aankan.
Jordens: “We hebben deze opdracht uitbesteed aan Van Roey Services, onder meer omdat de inventarisatie en de objectieve analyse van de conditiestaat van ons gebouwpatrimonium volgens de NEN2767 norm moet verlopen. We zochten dus een partner die deze maatstaf perfect kan hanteren. De nadruk ligt hier vooral op de bouwkundige conditiestaat van de gebouwen, al worden er ook bepaalde delen van de technische installaties (elektriciteit, HVAC) meegenomen. Deze analyse moet ons  toelaten om onderhouds- en investeringsbudgetten nauwkeurig te bepalen en de life cycle cost van ieder gebouw te optimaliseren.”
Opleiding en expertise zijn het speerpunt in de visie van Van Roey Services. Ook rond die NEN 2767 norm hebben ze dus de juiste experten in huis.    

3 jaren om de klus te klaren

Het doel? Het volledige patrimonium van Port of Antwerp Bruges binnen een periode van 3 jaar inventariseren én een eerste conditiemeting uitvoeren. Die timing lijkt nu perfect haalbaar; met het tweede jaar bijna afgerond, zitten de experts van Van Roey Services perfect op schema.
“Na die drie jaar starten de herstellingen en zal er opnieuw een conditiemeting worden uitgerold om na te gaan of die herstellingen correct zijn uitgevoerd en of er nieuwe gebreken aan het licht zijn gekomen.“ aldus nog Xavier Jordens.

Resultaat? Transparantie en (vooral) voorspelbaarheid!

Een belangrijke meerwaarde van zo’n conditiescan is de waardevolle datacaptatie die het oplevert. Jordens: “Belangrijk voor ons is ook dat de verzamelde data (inventaris) herwerkt wordt zodat deze gebruikt kan worden in ons bestaande beheerssysteem voor de opbouw van een assetstructuur.”
Dankzij de conditiemeting beschikt Port of Antwerp nu over een transparant overzicht van de kosten die ze op korte en lange termijn voor elk bouwelement mogen verwachten. 
Deze hoge voorspelbaarheid leidt tot een lagere onderhoudslast op lange termijn en houdt het budget onder controle. Met andere woorden: het vastgoed van Port of Antwerp Bruges blijft in topconditie de diverse functies vervullen.