Project Kaart: levenslang wonen in eigen wijk - Brasschaat
Projectnaam: 
Kaart
Bouwheer: 
Gemeente Brasschaat met partners Donchestichting Kempen en OZCS Noord-Kempen
Architect: 
Compagnie-O architecten - Archipelago - Landschapsarchitect: Cluster Landschap/Stedenbouw ism Infrabo
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Van Roey Vastgoed
Oplevering: 
2025
Ligging: 
Brasschaat
Oppervlakte: 
32.440 m²
Sector: 
Onderwijs
Wonen

Project Kaart: levenslang wonen in eigen wijk

Brasschaat

Totaalproject vanuit de noden van de buurt

Project Kaart werd opgestart vanuit de behoefte om twee verouderde scholen in Brasschaat te vernieuwen. De gemeente zag er een opportuniteit in om een project te realiseren dat ook antwoord biedt aan andere noden van de inwoners. Vanuit die samenwerking kwam een breed project tot stand met aandacht voor wonen, cultuur, groenvoorziening, vrijetijdsbeleving en sportactiviteiten:

  • Er zullen twee schoolgebouwen komen met ruime en moderne leslokalen en voldoende speelruimte en groen. Het gaat om een school uit het katholiek net en een gemeenteschool die bepaalde ruimten, zoals de sporthal, zullen delen.
  • Er komt ook een kinderopvang.
  • De oude zaal Berkenhof wordt vervangen door een grote polyvalente ruimte met een podium waar zowel de leerlingen van de scholen als verenigingen gebruik van mogen maken.
  • Daarnaast komen er ook verschillende woningen en verschillende woonvormen. In totaal telt het project 103 wooneenheden: studio’s voor begeleid wonen, 1-, 2- en 3-slaapkamerwoningen- of appartementen voor verschillende doelgroepen, een cohousingproject en een aantal rijwoningen, zorgwonen en ook kangoeroe-wonen.

Van Roey Vastgoed heeft als partner mee ingezet op het hertekenen van de publieke ruimte. Dat heeft geleid tot verschillende buitenruimtes met elk hun eigenheid. Zo blijft, bijvoorbeeld, het bos aan Middelkaart behouden en zal het dienst doen als schakel tussen meerdere gebouwen. Ook na de schooluren zal het bos toegankelijk blijven.

Hedendaags en duurzaam bouwen

De site wordt een toonbeeld van duurzaamheid dankzij een warmtenet dat gevoed wordt door biomassa uit het houtafval van de laanbomen in de gemeente. Door dit hout in te zetten in een efficiënte biomassaketel met hoog rendement, wordt een veel completere verbranding bekomen waardoor er maar weinig afvalstoffen vrijkomen. Bij zo een goed gecontroleerde verbranding komt evenveel CO2 vrij als de bomen opnemen tijdens hun groei. Door gerooide bomen te vervangen door nieuwe exemplaren die op hun beurt opnieuw CO2 kunnen opnemen, is verwarmen op lokaal geproduceerde biomassa dan ook CO2-neutraal. Door hun wisselende warmtevraag lenen de functies in het Project Kaart zich perfect tot verwarmen met een warmtenet: de scholen worden overdag verwarmd, terwijl in de woningen vooral ’s avonds en in de weekends wordt gestookt. Door te kiezen voor één centrale biomassa-installatie in plaats van aparte ketels, kan er één efficiënt filtersysteem worden voorzien om de rookgassen te zuiveren. Zo zullen dus alle toekomstige gebruikers van de site warmte kunnen afnemen van het warmtenet.

Er komen ook zonnepanelen en regenwaterrecuperatie, een goede isolatie van de nieuwe gebouwen, duurzaam ruimtegebruik en energiezuinige verlichting en technieken. Aan de rand van de site komen er laadpalen en elektrische deelauto’s.

Verder gaat er veel aandacht naar de verkeersleefbaarheid. Voor de gemeente en alle betrokkenen is project Kaart de uitgelezen kans om de verkeersleefbaarheid van de hele buurt te verbeteren. Daarvoor zal een nieuw wijkcirculatieplan worden opgemaakt met een autovrije zone waarin de fietsers en voetgangers een belangrijke plaats krijgen.

De scholen, het polyvalent paviljoen en de sporthal wordt opgeleverd eind 2022. Na het publieke programma zal gestart worden aan het woonproject. Dit zal opgeleverd worden in 2025.  Het woonproject zal uitgevoerd worden in 2 fasen.

Meer lezen?

Copyright renders: In Functie Van