School Pierenbos - Halle-Zoersel
Projectnaam: 
PPS Halle-Zoersel
Bouwheer: 
gemeente Zoersel
Architect: 
Archilles Architecten bvba
Aannemer: 
Groep Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Ligging: 
Halle-Zoersel
Sector: 
Lokale besturen
Onderwijs

School Pierenbos

Halle-Zoersel

Halle, deelgemeente van Zoersel, is een aangename plek om te vertoeven. De levendigheid in combinatie met de landelijke rust, maken van dit groene dorp voor velen de gedroomde plek om te wonen. Van Roey werd door de gemeente Zoersel aangesteld om een visie te ontwikkelen voor het hele dorp. Die visie wil de eigenheid en het karakter van Halledorp verankeren in de nieuwe structuur. Een uniek dorpshart creëren, met de directe nabijheid van alle voorzieningen zijn kansen die Van Roey wil benutten.

In eerste instantie was er nood aan een nieuwbouw voor de gefusioneerde kleuterschool en basisschool Pierenbos, die oorspronkelijk op twee verschillende locaties gelegen waren. In eenzelfde adem werd ook de overige gemeenschapsinfrastructuur onder de loep genomen en ontstond er een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen de gemeente en Van Roey voor een nieuwe school en een nieuwe sporthal. Het project wordt tot maximum 70% gesubsidieerd door AGIOn, het agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor schoolinfrastructuur.

Half 2016 startten de eerste voorbereidende werken. Toen werden de leerlingen ondergebracht in prefablokalen en andere tijdelijke locaties in Halledorp. In de zomer van 2016 startten de werken op de site Halle-Velden die werd uitgekozen voor de nieuwbouw. 

In dit project werd resoluut gekozen voor het gebruik van duurzame technieken. De school is een BEN-gebouw (een ‘bijna energieneutraal gebouw’) met een E-peil van E40. De zonnepanelen op het dak van de sporthal, zorgen ervoor dat het gebouw deels draait op hernieuwbare energie.

In de zomer van 2017 verhuisde al het schoolmateriaal en op 1 september startten alle kinderen in hun blinkend nieuwe klasjes.

De volgende fase van de PPS start in het najaar van 2017. Het gaat om de bouw van 8 sociale woningen achter de school en de verbouwing van de pastorij.