SOWO Pastoor Lauwereysstraat - Aalst
Bouwheer: 
SOWO Invest
Architect: 
Abscis
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Oplevering: 
2008
Ligging: 
Aalst
Oppervlakte: 
2.160 m² bruto bovengrondse oppervlakte
Sector: 
Wonen

Sociale woningen in Aalst

Aalst

Ook de bouw van sociale woningen behoort tot de expertise van Van Roey. Onder de naam SOWO-Invest werden de afgelopen jaren op 8 locaties in Vlaanderen DBRM-projecten gerealiseerd met verschillende huisvestingsmaatschappijen. Voor Stad Aalst werden in 2008 24 appartementen opgeleverd, bestaande uit 3 woonblokken en een ondergrondse parking.

Deze realisatie verliep volgens de PPS-procedure:
VMSW schrijven wedstrijdaanbestedingen uit in naam van de verschillende huisvestingsmaatschappijen. Hierop schrijven Van Roey Vastgoed en Fortis samen in als SOWO-Invest. Na het binnenhalen van de opdracht stelt de huisvestingsmaatschappij grond ter beschikking waarop SOWO-invest opstalrecht krijgt. De huisvestingsmaatschappij betaalt vervolgens gedurende 27 jaar een erfpachtvergoeding voor de gebouwen aan SOWO-invest. In deze erfpachtvergoeding zijn de kosten inbegrepen voor de bouw van het project, het ontwerp en het groot onderhoud gedurende deze 27 jaar. Na het aflopen van deze periode wordt het gebouw eigendom van de huisvestingsmaatschappij en stopt het onderhoud van SOWO uit.