Woonzorgcentrum Annuntiaten Heverlee - Leuven
Bouwheer: 
WZC Annuntiaten Heverlee
Architect: 
LLOX architecten
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Oplevering: 
2016
Ligging: 
Leuven
Oppervlakte: 
10.866 m²
Sector: 
Zorg

Woonzorgcentrum Annuntiaten Heverlee

Leuven

"Hoe zou het voor jou zijn als er vanavond een vreemde man in je living zat?" Hiermee werden de zusters Annuntiaten in Heverlee geconfronteerd toen hun klooster in 2008 omgedoopt werd tot een professioneel woonzorgcentrum. Voor de kloosterzusters betekende de omschakeling naar een woonzorgcentrum een revolutie: hun thuis werd plots een professioneel geleide instelling.

Ook voor het personeel bracht dit grote veranderingen teweeg. Er kwam een directie, nieuwe collega’s en vooral andere verwachtingen. ‘Omgaan met diversiteit en nieuwe manieren van (samen)werken ontwikkelen, zijn de grootste uitdagingen’, duidt directeur Ilse Van Wijnendaele. ‘Een goede communicatie, tijd en volgehouden aandacht zijn nodig om een complexe cultuurverandering als deze te doen slagen.

Door de veroudering van de bestaande gebouwen drong de vraag naar een nieuwbouw zich echter op. Uit de zorgvisie bleek een sterke voorkeur voor kleinschalig wonen, en er moest rekening houden met de economische realiteit. Daarom werd er een zeer flexibel concept bedacht waarin leefgroepen van vier keer acht, twee keer zestien of één keer tweeëndertig personen mogelijk zijn. Elke groep van acht kamers is duidelijk herkenbaar, heeft zijn eigen toegang en kan onafhankelijk functioneren. Alle leefgroepen zijn gegroepeerd rond een centrale as die de publieke functies bevat en loodrecht aansluit op de bestaande gebouwen.

De architectuur van het gebouw verwijst naar het erfgoed zonder het te imiteren en maakt gebruik van sterke, natuurlijke materialen zoals cortenstaal en geëmailleerd glas. Het bestuur van de vzw Annuntiaten draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en koos bewust voor een lage-energiegebouw. We gebruikten in dit project een Building Information Model (BIM).

Op vrijdag 11 december 2015 hebben Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en Willy Geijsen, voorzitter van de vzw Annuntiaten Heverlee, de symbolische eerste steen gelegd van dit nieuwe woonzorgcentrum.