Woonzorgcentrum De Berk - Meerhout
Bouwheer: 
OCMW Meerhout
Architect: 
PSK Architectengroep
Aannemer: 
vanhout.pro
Oplevering: 
2015
Ligging: 
Meerhout
Sector: 
Zorg

Woonzorgcentrum De Berk

Meerhout

Meerhout heeft al lang aandacht voor zijn oudere bewoners. In 1879 reeds opende het Godshuis in de Gasthuisstraat. Zusters vingen er hulpbehoevende ouderen op en tot in 1949 ook weeskinderen tot 12 jaar.

De vele gebouwen die erbij kwamen voldeden niet langer aan de huidige normeringen en kwaliteitseisen. Daarom werd er werk gemaakt van een volledige nieuwbouw. De ruwbouw en afwerking hiervan werd door vanhout.pro gerealiseerd.

Het nieuwe gebouw maakt deel uit van de bestaande OCMW-campus. Het licht naast het huidige woonzorgcentrum en vlakbij het gemeentehuis en marktplein van Meerhout.  De gekozen gevelmaterialen vormen een harmonisch evenwicht met de omringende gebouwen. De technische installaties zijn zoveel mogelijk geïntegreerd en vormen geen visuele hinder.

Voor dit energiezuinig gebouwd werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bouwmaterialen die tot stand kwamen via een ecologisch verantwoord proces, die een grote kwalitatieve duurzaamheid hebben, een minimum aan onderhoud vragen en die na hun levensduur op een verantwoorde wijze kunnen gerecycleerd of gestort worden.