Woonzorgcentrum Keyhof - Huldenberg
Bouwheer: 
vzw Keyhof
Architect: 
RDBM Architecten & Adviseurs
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Oplevering: 
2015
Ligging: 
Huldenberg
Oppervlakte: 
6.799 m²
Sector: 
Zorg

Zusters op rust

Huldenberg

De Zusters Annonciaden van het Keyhof hebben beroep op ons gedaan voor de bouw van een woonzorgcentrum voor hun zorgbehoevende zusters. Het sluit aan bij hun kloostercomplex dat in een latere fase ook zal vervangen worden door een nieuwbouw.

Het masterplan beoogt een zorggerelateerde herontwikkeling van de site, vertrekkend van haar landschappelijke draagkracht. Zelfstandig wonen en zorg gaan hier hand in hand. De baseline van dit project is dan ook: “Waar rust tot leven komt”.

Binnen het zorgconcept is in het ontwerp de nadruk gelegd op ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’. Er werd uitgegaan van kleine leefgroepen. Ook op lange termijn -als bijvoorbeeld het aantal zusters wegens hun gemiddeld hoge leeftijd afneemt- is een andere invulling mogelijk dankzij de modulaire maten.

De realisatie van de eerste fase was alvast een groot succes: er zijn reeds 64 kamers en 9 assistentiewoningen opgeleverd waar zusters op rust en andere ouderen te midden het groen en vlakbij het klooster van hun oude dag kunnen genieten.