Woonzorgcentrum Stede Akkers - Hoogstraten
Bouwheer: 
OCMW Hoogstraten
Architect: 
Osar Ingenieurs & Architecten
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Staalbeton
Architon
Oplevering: 
2012
Ligging: 
Hoogstraten
Oppervlakte: 
13.905 m²
Sector: 
Lokale besturen
Zorg

Woonzorgcentrum Stede Akkers

Hoogstraten

In 2012 liet het OCMW van Hoogstraten een nieuw woonzorgcentrum bouwen in het hartje van de stad. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen werd een multifunctioneel zorgcentrum opgetrokken bestaande uit 154 woongelegenheden, een dagopvangcentrum en lokaal dienstencentrum. Ook de omgevingsaanleg is van onze hand.

Met dit project, kreeg de stad er een er een architecturaal opvallend gebouw bij. De vier identieke witte gebouwen tellen drie verdiepingen en hebben een atypische indeling. Het gebruik is horizontaal georiënteerd: dit betekent dat de bewoners slapen op de eerste en derde verdieping en het woongedeelte zich daartussen bevindt. Dit maakt de loopafstanden voor bewoners en personeel korter.

Door het hoge grondwaterniveau werd het bouwwerk in een waterdichte kuip gezet. Om opstuwing te voorkomen werd er gewerkt met 375 in klei gedreven trekpalen. Het gebouw is performant naar duurzaamheid toe door betonkernactivering, gevoed door een warmtepomp die thermische energie onttrekt aan de bodem via Boorgat-energie-opslag (Koude-warmte-opslag open systeem), groendaken, regenwaterrecuperatie. Om het binnenklimaat zo optimaal mogelijk te maken, kozen ze voor een KWO. IFTECH plaatste er een geothermische installatie waardoor er jaarlijks 190 on CO2 bespaard kan worden. Dat is het equivalent van een besparing in 40 woningen. 

Het volledige project werd op minder dan 2 jaar gerealiseerd, binnen de vooropgestelde termijn.

  • Staalbeton: levering en plaatsing van wapeningsstaal
  • Architon: trappen, plinten en gevelboorden
  • IFTech: KWO en geothermische installatie. Meer info op hun website.