Zorgcampus ‘t Gastenhuys (O.L.V Zeven Weeën) - Hoogstraten
Bouwheer: 
OCMW Hoogstraten
Architect: 
AIDarchitecten
Aannemer: 
Van Roey
Groepsbedrijven: 
Van Roey
Oplevering: 
2021
Ligging: 
Hoogstraten
Oppervlakte: 
5.647m² en 1.658m² ondergrondse parking
Sector: 
Parking
Zorg

Zorgcampus ‘t Gastenhuys (O.L.V Zeven Weeën)

Hoogstraten

Naast woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten lag het vroegere rusthuis O.L.V. der Zeven Weeën. In 2018 werd beslist om het te vervangen door een kwalitatieve en energievriendelijke nieuwbouw. Vandaag bouwt de stad - vanuit een lange termijnvisie - een volledig nieuwe site uit. Voor het concreet uitwerken van die visie en het project, werkt de bouwheer samen met Van Roey en AIDarchitecten. Het is een mooi voorbeeld van hoe een publiek-private samenwerking (PPS) meerwaarde kan bieden aan mens en samenleving.

De afbraak van O.L.V der zeven weeën was geen gemakkelijke beslissing en opdracht. Er ging een intensief proces van overleg en studiewerk aan vooraf. Gedurende de volledige duurtijd van de werf, wordt de verkeerssituatie in de omgeving tijdelijk aangepast om de veiligheid te garanderen. Deze verkeerssituatie werd in nauw overleg met het Stadsbestuur en de diensten van het OCMW uitgewerkt.

De opbouw van de zorgcampus met zeven zorg verlenende diensten en 35 assistentiewoningen is volop bezig. De zeven partners voor de invulling van het multifunctioneel gelijkvloers zijn een onthaalbureau van Kind & Gezin, een Opvoedingswinkel (OLO), Peuterspeelpunt, Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG), een Jongeren Advies Centrum (JAC-CAW), een nierdialysecentrum (AZ Turnhout) en waarschijnlijk een kindercrèche. Deze partners zullen gemeenschappelijke voorzieningen delen. Bovendien werd er ook beslist om de nieuwbouw te verbinden met WZC Stede Akkers via een tunnel onder de Jaak Aertslaan. Het aanbod van zorg en medische diensten in Hoogstraten wordt zo niet alleen uitgebreider maar, zeker ook efficiënter.

Een belangrijk criterium voor de toewijzing van dit project was de duurzaamheid van het ontwerp. ’t Gastenhuys wordt een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal). BEN-gebouwen verbruiken nauwelijks energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt gehaald uit groene en hernieuwbare energiebronnen.              

  • Het gebouw wordt aangesloten op de koude- en warmteopslag (KWO) die IFTech plaatste in het rusthuis Stede Akkers. Dankzij de KWO is er een besparing is van 190 ton CO2/jaar en dat komt overeen met de uitstoot van 40 gezinswoningen. IFTech zal ook in de toekomst instaan voor het bewaken en opvolgen van de geothermische energiecentrale.
  • Met de principes van circulair bouwen in het achterhoofd werd de gelijkvloerse verdieping aanpasbaar ontworpen. Zo werd er geopteerd voor een eenvoudige structuur met kolommen en balken, lichte invulwanden en een relatief hoge verdiepingshoogte. Op die manier wordt er rekening gehouden met eventuele nieuwe behoeften en wensen van de stad Hoogstraten in de toekomst.
  • In ’t Gastenhuys komt er naast een ondergrondse parkeergarage met een 42 plaatsen en ook een ruime fietsenparking met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De bouw van ’t Gastenhuys komt er binnen een DBM-procedure (Design, Build & Maintain), een raamovereenkomst waarbinnen Van Roey zich engageert voor het onderhoud van de gebouwen en dit voor een duur van 30 jaar. Zo zal Van Roey Services instaan voor het totale bouwkundige en technische onderhoud ervan. De oplevering is voorzien voor eind 2021.

Meer weten over dit project?