BURGEMEESTER MECHELEN

Bart Somers

We moeten een ander soort urbanisme nastreven, als we een groeiende stad leefbaar willen houden.

Tegen 2030 verwachten we 600.000 nieuwe Vlamingen. Dat is een bevolkingstoename van maar liefst 10%. Deze aangroei zullen we vooral in de steden moeten concentreren, anders krijgen we een onoplosbaar mobiliteitsprobleem. Tegelijk zullen we veel oog moeten hebben voor de levenskwaliteit. In Mechelen investeerden we de afgelopen jaren veel in de openbare ruimte. De kwaliteit van de straten en pleinen bepaalt mee het zelfbeeld van de mensen, trekt investeerders aan en moedigt inwoners aan om zelf te investeren. Daardoor ontstaat er een multiplicatoreffect. Uiteraard zullen we in de toekomst keuzes moeten maken. Als burgemeester bespaarde ik bijvoorbeeld op personeel maar er zijn grenzen aan besparingen. Op termijn zullen lokale besturen meer middelen en bevoegdheden nodig hebben om hun taak naar behoren uit te voeren.

Meer samenwerken met private partners is hiervoor een mogelijkheid maar niet op een te dirigistische manier. We maken vandaag de Privaat-Publieke-Samenwerking-structuren veel te complex. Als stad hebben we al een visie in ons hoofd en de private partner moet er maar voor zorgen dat zo’n project voor hem de moeite waard wordt. Hierdoor gaan we nog te vaak te groot, te hoog of te duur. We doen zotte dingen om het geheel rendabel te maken. Ik geloof veel meer in eenvoudigere modellen. Samen kijken wat er nodig is in een buurt. Wat kan de overheid inbrengen en wat heeft de private partner nodig om er een rendabel project van te maken? Als we in alle eerlijkheid met elkaar rond de tafel kunnen zitten, komen we tot betere resultaten. Zo kunnen we meer snelheid maken en dus sneller projecten realiseren. Want dat zal nodig zijn.

De uitdaging voor de volgende vijftien tot twintig jaar bestaat er voor mij in om onze steden klaar te maken voor die bevolkingsgroei en de steden ook te ‘vergroenen’. We moeten manieren vinden om onze steden te laten groeien en ze tegelijkertijd leefbaar te houden. Dat vraagt om een andere manier van urbanisme. We hebben een slimmere verdichting van de stad nodig maar moeten steeds oog blijven hebben voor voldoende groen in de stad. Ook onze mobiliteit zal helemaal anders gestructureerd moeten worden of we krijgen een onoplosbaar infarct. De wagen zal bijvoorbeeld een heel andere plek moeten krijgen in de stad. Als we deze problemen succesvol willen aanpakken, dan zullen we allemaal samen – overheid en private partners - op zoek moeten naar creatieve oplossingen.

< Terug naar Lokale besturen