BURGEMEESTER ROTSELAAR

Dirk Claes

Een gemeente moet werken aan de toekomst maar ook het verleden koesteren

In Rotselaar voeren we een vooruitstrevend beleid op het vlak van stedenbouw. We versterken onze kernen door kwalitatieve projecten: meer woonlagen met mooie terrassen, ondergronds parkeren, meer groen in de centra en goede verbindingen met het openbaar vervoer. Zo worden meer mensen aangetrokken tot de dorpskernen en wordt ook de handel er op termijn door versterkt. Als landelijke gemeente leggen we onze accenten natuurlijk wel anders dan een grote stad. Rotselaar staat vooral bekend als een recreatieve gemeente. Dat wil zeggen dat we onze groene omgeving koesteren, we inzetten op sport, recreatie en zelfs op cultuur. We moeten geen kopie willen zijn van Leuven of Aarschot en bijvoorbeeld een groot winkelcentrum bouwen. Laat ons er liever voor zorgen dat de mensen die in Leuven of Aarschot wonen, zich bij ons komen ontspannen. Voor een kleinere gemeente is het niet eenvoudig om voldoende financiële middelen te verzamelen voor grote investeringen. Toch denk ik dat we dat nog niet zo slecht gedaan hebben. Er zijn mooie projecten gerealiseerd, zoals de oude brouwerij die we ombouwden tot cultureel centrum of onze sportsite die we prachtig renoveerden tot een nieuw sportcomplex. Nieuwe projecten en stadsontwikkeling zijn belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat een gemeente oog heeft voor haar geschiedenis. De lokale brouwerijen hebben voor Rotselaar een enorm belangrijke rol gespeeld. Ze brachten welvaart voor de plaatselijke bevolking en drukten hun stempel op sociaal, economisch en cultureel vlak. Daarom ben ik zo blij dat we Brouwerij Mena – die al veertig jaar leegstond – omvormden tot vrijetijdscentrum. We geven het gebouw zo een nieuwe ziel. In Rotselaar hebben we de jongste jaren heel wat van onze historische gebouwen gerestaureerd en een nieuwe bestemming gegeven. Dat is ook stadsontwikkeling: het verleden van je gemeente gebruiken om er de toekomst van te maken. En we krijgen navolging. Een privéontwikkelaar is vandaag de oude brouwerij van Jack-Op aan het ombouwen tot een woonproject met lofts. Rock Werchter is natuurlijk ook een belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van Rotselaar. Dit festival is zeker voor onze verenigingen heel belangrijk. Dankzij de inkomsten van Rock Werchter hebben al onze jeugdverenigingen nieuwe lokalen kunnen bouwen. Onze gemeente is gelukkig meer dan het bekende festival. Zo hebben we in Rotselaar recreatiedomein ‘Ter Heide’ en in Wezemaal staat het prachtige bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn met de 5-sterren wandeling op de Wijngaardberg. Hoewel we in Rotselaar al heel wat mooie zaken gerealiseerd hebben, is de ruimtelijke ordening toch het domein met de meeste uitdagingen voor de toekomst. Willen we onze kernen versterken, zullen we toch nog een aantal bouwprojecten moeten initialiseren. Daarnaast moeten een aantal belangrijke centrale verkeersassen (gewestwegen) dringend aangepakt worden. We willen ook graag het station van Wezemaal verhuizen naar Rotselaar. Dit zal vooral de verkeersleefbaarheid in de centra verhogen.

< Terug naar Lokale besturen